A nyílt tenderek eredményeit az ajánlatkérő állami PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 négyzetméteren, a középkori eredetű, 2 692 négyzetméter nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 négyzetméter nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó négyzetméter szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Az első tenderen kért feladat a Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása. Ezt nyerte a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. és a Garage Ingatlanfejlesztő Kft. Velük április 13-án szerződött az ajánlatkérő.

Indult még a tenderen a ZÁÉV Zrt. és a Laterex Építő Zrt. is.

A második tender a szóban forgó épület rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátásárát tartalmazta. Ezt nyerte a Céh Tervező, Beruházó és Fejlesztő  Zrt., vele április 9-én szerződött az ajánlatkérő.

A Napi.hu nyomon követte a beruházást. A most nyertes West Hungária Bau Kft. és Garage Ingatlanfejlesztő Kft. konzorciuma a torony visszaépítést 2019 januárban nyerte el 7 milliárdért. 

Az év októberében négy reprezentatív terem felújítását nyerték el nettó 2 milliárd 106 millió forintért.

A 2018 októberében 9,8 milliárdért vállalt felújítás pedig 2019 novemberében 12 milliárd 715 millió forintra drágult. A többlet az épület átalakítása során jelentkezett pótmunkákból adódott. Az ajánlatkérő itt is a West Hungária Bau Kft.-vel és a Garage Kft.-vel szerződött.

A közel 3 milliárd forint többletköltség indokai a következők voltak:

  • szakértői vizsgálat írta elő a salakbeton szerkezetek bontását és új födém építését, továbbá kormányrendeleti módosítások miatt,
  • az irattár lekerül a mélygarázs alá, ez új tervezési-, régészeti feladatokkal, sziklamunkával és visszatömedékeléssel jár a bontást, takarítást követően,
  • a tetőtéri nagyobb irodaterekhez nagyobb zárófödém kell, több ablakkal, továbbá új homlokzati felület a födémcsere után,
  • a nagyobb számú iroda a készülő belső udvari új épület területnövekményével biztosítható, ehhez két új lépcsőházat kell építeni, összekötő hidakkal,
  • a műemléki terek visszaállítása miatt kibontásra kerülnek a válaszfalak, a főfalakon új vakolat készül, javítás helyett.