A decemberben a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet tömören fogalmazott: " A Mentőszolgálat légi mentési feladatait az általa alapított, a Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásában levő és a Mentőszolgálat egészségügyi szakmai irányítása alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit Kft. útján látja el." Múlt év végéig az Országos Mentőszolgálat főigazgatója - az alapító képviselőjeként - gyakorolta az OMSZ Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tekintetében az alapítói döntési jogokat. Ezt vette át a Készenléti Rendőrség ez év első napjától, és került ki a cégnév elejéről az OMSZ megjelölés.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) továbbra is a megváltozott nevű nonprofit kft.-vel köt finanszírozási szerződést.

QP | Quality Placement

A kormányrendelet nyomán adta ki az országos rendőrfőkapitány, a légimentéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló utasítást, amely a Hivatalos Értesítőben jelent meg és január 17-én lépett hatályba.

A részletes rendelkezések közül kiemelendő, hogy a Készenléti Rendőrség biztosítja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.  biztonságos és összehangolt működéséhez szükséges technikai feltételrendszert, amelynek hatékony elvégzése érdekében együttműködik az Országos Mentőszolgálattal. A Készenléti Rendőrség - az együttműködés keretében - együttműködési megállapodást köt a légimentési feladatok egészségügyi szakmai irányítását továbbra is ellátó, Országos Mentőszolgálattal.

A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága:

  • ellátja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. által használt helikopterek üzemeltetésével összefüggő repülésszakmai feladatok felügyeletét,
  • a speciális egészségügyi feltételrendszer biztosítása érdekében együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart az OMSZ-szel,
  • a helikopterek üzemeltetésénél együttműködik a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel,
  • ellátja a tulajdonosi joggyakorlásból eredő gazdálkodási és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat;
  • nyomon követi a forrásigényeket, szükséges esetben megteszi a megfelelő kezdeményezéseket.

A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága - a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság közreműködésével - folytatja le a helikopterek beszerzését.