A segítségnyújtási alap Magyarországon szegény családokban nevelkedő gyermekeket, hajléktalanokat, valamint olyan fogyatékossággal élőket és időseket támogat, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A rendelkezésre álló finanszírozás segítségével élelmiszercsomagokat juttatnak el a rászorulóknak, és meleg ételt osztanak. A rászoruló gyermekek családjainak az élelmiszeren felül alapvető létfenntartási cikkeket is juttatnak. A rendelkezésre álló támogatás több mint felét erre a célcsoportra fordítják.

Az alap támogatása révén folytatott tevékenységek között a hajléktalanok társadalmi befogadását célzó kísérőintézkedések is szerepelnek. A többi célcsoportot illetően az effajta intézkedéseket az Európai Szociális Alap és a nemzeti programok keretében valósítják meg.

A 2014 januárjában létrehozott, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap célja elsősorban, hogy kiutat jelentsen a szegénység és nélkülözés csapdájából; nem pénzügyi, hanem természetbeni segítséget biztosítva az EU leginkább rászoruló polgárai számára. 2014 és 2020 között az alap reálértéken 3,8 milliárd euróval gazdálkodik.

A tagállamok nemzeti szinten kidolgozott operatív programjukban határozzák meg a leginkább rászorulók körét, ezt követően szabadon döntenek arról, hogy milyen jellegű segítséget kívánnak nyújtani (élelmiszersegélyt, alapvető létfenntartási cikkeket, illetve a kettő kombinációját). Döntésük meghozatalánál saját helyzetük, illetve a természetbeni segélyek beszerzésének és a kedvezményezettekhez történő eljuttatásának módja játszik szerepet.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos örömét fejezte ki, hogy Magyarországon is életbe lép a program, és így az ország legkiszolgáltatottabb lakossága jut támogatáshoz. Különösen nagyra értékelem, hogy a program kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermekekre, megakadályozva, hogy a szegénységi csapda generációról generációra szálljon.