A tárcavezető továbbá indítványozza, hogy a Fővárosi Közgyűlés határozza meg a budapesti járdaszegélyek egységes kialakításának követelményeit. A kormány képviselője a Duna idegenforgalmi jelentőségével és az árvizek elleni hatékonyabb védekezés lehetőségével indokolja a tulajdonosváltást a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok, valamint kikötőhelyek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra esetében.

Pintér Sándor javaslata alapján az egységes városkép kialakítására hivatkozva a fővárosi önkormányzat állapíthatná meg a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanokra vonatkozó építési szabályokat, valamint a fővárosi önkormányzat feladata lehet a dunai vízi közlekedés alapvető feltételeink biztosítása.

A miniszter előterjesztésében Budapest közút hálózatára is kitér, indoklásában hangsúlyozva, hogy a fővárosi utak járdaszegélyeinek egységes szempontú kialakítása és fenntartása a főváros egészét érintő helyi közügy. Pintér Sándor ezért a Fővárosi Közgyűlés feladatává tenné a járdaszegély egységes kialakításának meghatározását.

Az indítvány az önkormányzati törvényt is több ponton módosítaná, változtatásokat javasol például a főállású polgármesterek összeférhetetlenségi szabályaira is. A belügyminiszter kimondaná, hogy a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet vállalati vezető, vagy szövetkezet és alapítvány tisztségviselője.

Pintér Sándor a fentieken túl felhatalmazást adna a kormánynak, hogy rendeletben szabályozza az Európai Uniónál vagy más nemzetközi szervezetnél vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházáshoz szükséges intézkedéseket, a rendelkezésre bocsátandó adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek körét, továbbá az adatok nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.