A kormány a múlt esztendőben lehetővé tette, hogy a gazdák már egy évvel korábban hozzájussanak az uniós mezőgazdasági támogatásokhoz kapcsolódó nemzeti kiegészítés mintegy feléhez. Ezt az összeget az az Eurostat - ellentétben a Pénzügyminisztériummal - tavalyi kiadásként értékelte, s ennek megfelelően kissé magasabb összegben, a GDP 4,5 százalékában határozta meg az államháztartás eredményszemléletű hiányát. A PM előzetes adata szerint a deficit a bruttó hazai termék 4,2 százalékát érte el 2004-ben. Magyarország tavaly májusban csatlakozott az Európai Unióhoz. Az uniós szabályok szerint a mezőgazdasági támogatások nem előre, hanem utólag fizetendők, s ez vonatkozik a közösségi pénzekhez kapcsolódó nemzeti kiegészítésre is. Azért, hogy az agrárágazat mégis hozzájuthasson már korábban a pénzek egy részéhez, tavaly az év elején a kormány egy speciális konstrukciót dolgozott ki. Ennek alapján a gazdák a támogatáshoz banki faktorálás útján már tavaly hozzájuthattak. A bankok az állami támogatási ígéret birtokában meghitelezték a gazdáknak az összeget. Ehhez a költségvetés kamattámogatást is biztosított. Így az agrárágazat egy évvel korábban hozzájutott a nemzeti támogatások mintegy feléhez. A kifizetett összeg elérte a 46 milliárd forintot. Ezt a kifizetést úgy értékelte az Eurostat, hogy bár a tényleges folyósítás a költségvetésből az idén történt, mivel azt az érintett termelők tavaly igénybe vették, az növelte a keresletet, s ez által a hiányt is. A tárca vitatja ezt az értékelést. A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint bár ez a lépés némileg rontotta az államháztartás egyensúlyát, mégis szükséges volt az agrárszektor helyzetének javítása érdekében.