A Költségvetési Tanácsnak (KT) nincsenek alapvető ellenvetései a 2015. évi költségvetés módosítására készült tervezet hitelességével és végrehajthatóságával kapcsolatban, a bevételek módosítását reálisnak tartja - közölte a KT hétfői ülésének döntését az MTI-vel. A közlemény szerint a kormány tervei szerint a központi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyaránt 61 milliárd forinttal emelkedne.

A KT hangsúlyozza: az államháztartás pénzforgalmi hiánya és az adósság nem változik. Az államadósság-szabály továbbra is betartható, de a költségvetési törvény módosítását szükségessé tevő kiadások szűkítik az esetleges további kockázatok kezelésére rendelkezésre álló mozgásteret - állapította meg a testület.

Ugyanakkor a hiánycél eléréséhez további fokozott gazdálkodási fegyelmet tart szükségesnek a KT többek között a migrációs események költségvetési hatásának kiszámíthatatlansága és következményei miatt.

Az idei büdzsé módosítására vonatkozó tervezet várhatóan a KT véleményezése után kerül a parlamenti képviselők elé - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A tervezet azt javasolja, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedések 100 milliárd forintos előirányzatát 60 milliárd forinttal emeljék meg annak "kimerülése" miatt. A Belügyminisztérium fejezetben új előirányzat (tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások) létrehozását is javasolja 1 milliárd forint összegben.

A tartalék és a kiadási előirányzatok módosítására a forrást az általános forgalmi adó (áfa) és a jövedéki adó előirányzatának 36, illetve 25 milliárd forinttal történő megemelése teremti meg, ami a tanács szerint megalapozott. Az áfabevételek biztonságosan az előirányzat felett teljesülhetnek. A jövedékiadó-bevételek növekedését a fogyasztás bővülése hajtja, ami az olajár csökkenéséhez köthető. Ezek együttes hatására a pénzforgalmi (és az uniós módszertan szerinti, EDP-) hiány, s ezáltal az államadósság mértéke nem változik a KT véleménye szerint.

A módosítási tervezet javaslatot tartalmaz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 47 milliárd forint - az MTVA előd szervezeteinek gazdálkodásához kapcsolódó - adósságállományának állam általi átvállalására. Mivel ez a kormányzati szektoron belül történik, nem érinti sem az EDP-hiányt, sem az államadósságot. A KT szerint a hasonló helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani az MTVA közszolgálati feladatai ellátását szolgáló források felhasználására.

A KT áttekintette a 2015. évi költségvetési törvény első fél évi végrehajtásának fő folyamatait és azok hátterét is. Ennek alapján megállapította, hogy a bevételi, valamint a kiadási előirányzatok teljesítése - néhány kivételtől eltekintve (például az uniós támogatások elmaradása) - az időarányoshoz közeli.

A tanács szerint a gazdaság növekedése 2015-ben is erőteljes - 3 százalék körüli - lehet. A globális környezet alakulása és a hazai gazdaság teljesítménye segíti a 2015. évi költségvetési célok megvalósítását.

A költségvetési hiányra vonatkozó hazai és uniós előírások a tanács szerint teljesülnek 2015-ben, figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a költségvetési bevételek és kiadások szerkezetében olyan változások mentek végbe, amelyek a bevételeket stabilizálták és a kiadásokat kézben tarthatóvá tették, továbbá megkezdődött az adósságszolgálattal kapcsolatos nettó kiadások fokozatos csökkenése.

Az adó- és járulékbevételek teljesítésénél - a kedvező makrogazdasági folyamatok, az áruforgalmat követő új eszközök alkalmazása (pénztárgépek online bekötése az adóhivatalba, ekáer - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer), az adóellenőrzés célzottságának és hatékonyságának javítása következtében - nem lát kockázatot a KT.

A tanács korábbi véleményeiben jelezte, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeken belül az "egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek" 169 milliárd forintos előirányzata nincs kellően megalapozva. Most kifejti: a második fél évben elindulhat az állami tulajdonban álló földterületek tervezett értékesítése. Ha az e bevételből finanszírozandó beruházások kiadásai ezzel összhangban alakulnak, a tervezettnél alacsonyabb bevétel nem jelent kockázatot az államháztartási célok teljesítésére. Az elmúlt évi vagyon- (frekvencia-) értékesítési bevétellel fedezve elkezdett és erre az évre áthúzódó beruházások finanszírozása okozhat gondot a tanács szerint.

A kiadási oldalon a KT szerint nem jellemző az előirányzatok időarányos értékének jelentős túllépése, ami a tervezés és a kiadások feletti kontroll megfelelőségét jelzi.

A pénzforgalmi hiány alakulásának szempontjából kockázatot jelent a menekültprobléma költségvetésre gyakorolt hatása. A tanács szerint a határvédelem során finanszírozandó többletkiadások miatt indokolt az idei költségvetési törvény módosítása.

A pénzforgalmi költségvetési folyamatokat tekintve problémát jelent az uniós bevételek késedelmes beérkezése, illetve elmaradása, a KT véleményében felhívja a figyelmet a bevételek elmaradásával kapcsolatos kockázat kezelésének fontosságára.

Az államadósság-szabály az államadósságra kedvezőtlenül ható további kockázatok (az árfolyamok alakulása, az uniós finanszírozás késedelme) ellenére 2015-ben is teljesül a tanács szerint.

Az államháztartás finanszírozási helyzete kedvező, a külső feltételek romlása azonban költségesebbé teheti az adósság finanszírozását. Az elhúzódó görög válság, a tartóssá váló orosz-ukrán ellentét hatásának begyűrűződése, a forint árfolyamának alakulása, az EU források késedelmes beérkezése előnytelen, Magyarország hitelminősítésének javítása ugyanakkor pozitív hatású lenne.