A keddi Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint 2013. november elsejei hatállyal veszi át a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetői és fenntartási tevékenységét a Magyar Közút ingyenes üzletágátadás keretében. A Magyar Közúthoz kerülnek az ehhez szükséges eszközök, vagyon és munkavállalók.

Az ÁAK Zrt. ezt követően kizárólag az országos közutak használatarányos díjszedési rendszerre vonatkozó díjszedési, pótdíjazási és díjellenőrzési, valamint a megtett úttal arányos díjszedési rendszerben díjszedési, egyetemes útdíj-szolgáltatói
és díjellenőrzés-támogatói tevékenységet végzi.

A kormány a nemzeti fejlesztési minisztert bízta meg azzal, hogy gondoskodjon a feladatátadás végrehajtásához szükséges - különösen a tevékenységek jogutódlására és a kapcsolódó szerződések átadására vonatkozó - jogszabályok, illetve jogszabály-módosítások előkészítésével.