A 14–70 éves népesség 86 százaléka olvas kisebb-nagyobb rendszerességgel újságot – derült ki az MTA Szociológiai Kutatóintézete által készített felmérésből, amelynek keretében 11 laptípus olvasottságát vizsgálták. Az újságolvasók négyötöde hetente többször is, 16 százalékuk pedig heti egy alkalommal forgat valamilyen lapot vagy magazint. A kiadványok közül a helyi és az országos napilapok olvasottsága a legnagyobb, a megkérdezettek 70 százaléka veszi kézbe a napi periodikákat havonta legalább egyszer. Női lapokkal az újságolvasók csaknem fele találkozik. Az egészségre specializálódott kiadványok olvasottsága 31 százalékos a mintában, a rejtvénylapoké, autósmagazinoké, a lakás-ház tematikájú újságoké és a konyhai lapoké pedig 20–25 százalékos. A felmérés alapján újságolvasói típusokat is megállapítottak a tanulmány készítői. Az „aktív sokoldalú”, azaz a szerteágazó érdeklődési körű olvasók a vizsgált népesség 11, az újságolvasók 13 százalékát alkotják. Ez az attitűd a diplomások, a fővárosban vagy nagyvárosban élők, a férfiak, a 30–49 év közöttiek, a gazdaságilag aktívak, a magasabb jövedelmi csoportba tartozók és a legalább középfokú végzettséggel bírók esetében jellemzőbb. Az újságolvasók több mint ötöde sorolható a nőiesebb témák iránt érdeklődők körébe. A női lapokon kívül magas arányban forgatják e csoport tagjai az egészséggel kapcsolatos periodikákat, a konyhai lapokat és kétharmaduk a rejtvényújságokat. A női témák kedvelőinek havi jövedelme 90 és 200 ezer forint közé esik. A férfias témák – mint az autó, az informatika, életmód – iránt az újságolvasók 17 százaléka érdeklődik kiemelten. Ebben az olvasói csoportban felülreprezentáltak a fiatal korosztályból a szakmunkás végzettségűek és a tanulók, de korcsoport szerint 39 éves korig kedveltnek számítanak az említett témák a férfiak körében. A szóban forgó olvasók állításuk szerint kényelmesen kijönnek havi keresetükből, háztartásuk havonta több mint 200 ezer forintból gazdálkodik. A legnagyobb újságolvasói táborba, a „napilapolvasók” közé az újságolvasók közel fele tartozik. A csoportban a nők, a 60–70 év közöttiek, a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzettek és a nyugdíjasok az átlagosnál magasabb arányban képviseltetik magukat. A napilapolvasók jellemzően városlakók, havi nettó keresetük 90 ezer forint alatt van, bevallásuk szerint nehezen élnek meg keresetükből.