Az alapvető jogok biztosának honlapján megjelent jelentés a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére irányuló eljárás körülményeit tárta fel. A panaszos személy azt sérelmezte, hogy a siófoki járási hivatal 1 millió 26 ezer forint jogosulatlanul felvett támogatás 15 napon belüli visszafizetésére kötelezte őt.

A határozatot jóvá hagyta a megyei kormányhivatal is. A határozat azon alapult, hogy a panaszosnak Monostorpályiban is van egy házban egynegyed résznyi tulajdona, amelynek az értéke 1 millió 160 ezer forint. A másik egynegyed rész a testvéréé, mindketten édesapjuk után örököltek. A 70 négyzetméteres családi ház fele az édesanyjuk tulajdonában van, de a gyerekek tulajdonrészét is az ő haszonélvezete terheli.

A panaszos az aktív korúak ellátásában részesült. A hatóságok úgy vélték, hogy ez őt nem illeti meg, mivel van egy 2,8 millió forintot érő fél házrésze. Ezért az örökléstől számítva jogtalanul vette fel a támogatást, amit vissza kell fizetnie. A megyei kormányhivatal korrigálta a fél házrészt egynegyedre, de a visszafizetést helyben hagyta, mivel az egynegyed rész értéke is több a jogszabályban meghatározott 855 ezer forintnál.

Itt lépett be az ügybe az alapvető jogok biztosa. A megyei kormányhivatal vezetője arra a kérdésre, hogy vizsgálták-e a ház hasznosíthatóságát, azt válaszolta, hogy nem, mivel az esetek többségében a figyelembe vehető vagyonelemek egyszerűen megítélhetőek, ebben az esetben azonban a hasznosíthatóság teljes körű feltárása nem történt meg, az ügy téves megítélés alá esett. Így a biztos fellépésére megváltoztatták a határozatot és a panaszosnak nem kell visszafizetnie a támogatást, sőt tovább is kapja azt.

Az ügyben döntő kérdés a ház hasznosíthatósága volt, amit a hatóságok nem vizsgáltak. A szociális törvény szabályai szerint aktív korúak ellátására jogosult az, akinek a családjában az egy személyre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 százalékát (jelenleg: 25 650 forintot) és vagyona nincs. A vagyonba azonban csak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosán felüli rész (jelenleg: 855 ezer forint) számít bele. Viszont nem minősül vagyonnak a haszonélvezettel terhelt ingatlan.