A Transparency International Magyarország (TI) felhívja a figyelmet arra, hogy a választási eljárásról szóló törvény a kampányfinanszírozási szabályok rendezetlensége mellett új lehetőségeket teremt a választási csalásra 2014-ben. Ennek több oka van: a külhoni szavazók névjegyzékének titkossága, a külső kontroll hiánya a levélben érkezett szavazatok összesítésekor, valamint a pártok bevételeinek és kiadásainak átláthatatlansága.

A 2013. április 8-án elfogadott választási eljárási törvény alapján nem lehet pontosan tudni, hogy kik azok, és hányan vannak, akik levélben szavazhatnak. Ezeket az adatokat még a külképviseleten lévő szavazóköri névjegyzékek sem tartalmazzák. Annyit tudható róluk csak, hogy külföldön élnek, és regisztráltak.

A törvény nem biztosítja, hogy a levélben szavazók névjegyzékét akár a pártok, akár a nemzetközi megfigyelők ellenőrizhessék. A levélben szavazók névjegyzékének adatai és a levélben szavazók tényleges száma egyaránt közérdekű adatnak minősülnek, ennek ellenére nincs garancia arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elég gyakran és részletesen ismertesse ezeket az adatokat - írta a TI.

Az ellenzéki pártok nem ismerhetik meg a szavazatokat

Mindemellett a levél útján leadott szavazatokat csak az NVI ellenőrzi, ami egy államigazgatási szerv. A jogszabály nem biztosít lehetőséget az ellenzéki pártok delegáltjait is sorai között tudó Nemzeti Választási Bizottságnak a levélben érkező szavazatok ellenőrzésére. Komoly hiányosság, hogy az elfogadott törvény nem kötelezi a NVI-t arra, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtson a levélben érkező szavazatok számáról - hívta fel a figyelmet a korrupcióellenes szervezet.

Az, hogy a levélben szavazók névjegyzékének adatai és a ténylegesen levélben szavazók száma lényegileg titokban maradnak, választási csalásra ad lehetőséget. Nem zárható ki, hogy a levélben szavazók névjegyzékére feliratkozott, ám valójában nem szavazó választópolgárok nevében más által leadott, fiktív szavazatok is az urnákba kerüljenek. Az elfogadott választási eljárási törvény e rendelkezései veszélyeztetik a választások tisztaságát - hangsúlyozza a TI.

Továbbra sem követhetők a pártok kampánypénzei

A választási eljárási törvényben fellelhető kockázatok mellett a kampányfinanszírozás átláthatatlansága is hozzájárulhat ahhoz, hogy a 2014-es választások eredményei megkérdőjelezhetők legyenek. A TI felhívja a figyelmet arra, hogy a kampányfinanszírozás szabályai továbbra sem biztosítják a pártok bevételeinek és kiadásainak követhetőségét, a pártok mögött álló magánérdekek, valamint a kormányzati forrásokból fedezett esetleges kampányköltések megjelenítését.

A kereskedelmi médiumokban történő hirdetések tilalma pedig súlyosan sérti az esélyegyenlőség elvét és a kormánypártok számára nyújt kedvezőbb megjelenési feltételek a közszolgálati csatornákon. Bár a vezető kormánypárt többször is ígértet tett erre, az átlátható kampányfinanszírozás megteremtésére irányuló törvényjavaslat benyújtására még nem került sor.