Az első nyolc hónap során az ipari export 8,3 százalékkal, augusztusban pedig 15,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A jelentős augusztusi volumennövekedéshez az alacsony bázisszint is hozzájárult. 2003 augusztusában az export a feldolgozóipar 14 alága közül kilencben emelkedett. Hasonlóan az előző hónaphoz a legnagyobb mértékű exportvolumen-bővülést (36,9 százalékkal) a feldolgozóipar legnagyobb exportőrének számító, a feldolgozóipari kivitel mintegy 44 százalékát kitevő villamos gép, műszer gyártása nyújtotta. Ugyanakkor az ipar nyolchavi belföldi értékesítésének színvonala stagnálást mutat (100,2 százalék). Az ágazatok közül legnagyobb mértékben, 25,6 százalékkal, a feldolgozóipari termelés több mint egynegyedét képviselő villamos gép, műszer gyártása emelkedett, az exportértékesítés kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Jelentősen, 19,3 százalékkal nőtt a vegyi anyag, termék gyártása, részben a tavalyi alacsony bázis miatt. Folytatva az előző hónapok tendenciáját, a feldolgozóipari termeléshez nyolc százalékkal hozzájáruló fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása számottevően, 13,4 százalékkal nőtt. Mérsékeltebb volumennövekedés figyelhető meg a gép, berendezés (8,1 százalék), valamint a gumi-, műanyag termék gyártásában (7,1 százalék). A feldolgozóipar több mint egyhatodát képviselő élelmiszer-, ital- és dohánygyártás volumene kismértékben, 2,4 százalékkal haladta meg az előző év szintjét. Magyarország hét régiója közül az ipari termelés 2003 első nyolc hónapjában hat régióban emelkedett, egyben, a dél-alföldi régióban pedig gyakorlatilag stagnált (99,9 százalék). A legnagyobb mértékű volumennövekedés a közép-magyarországi (7,6 százalék), valamint a nyugat-dunántúli régióban figyelhető meg (7,0 százalék).