A foglalkoztatottak száma így 1,4 százalékkal haladta meg az meg az előző év azonos időszakában mért értéket. Közülük 3 millió 899 ezer fő volt 15-64 éves, ami 60 ezer fős növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az említett korcsoportot 58,3 százalékos foglalkoztatási arány jellemezte, ami 1,1 százalékponttal magasabb az előző év II. negyedévi értéknél.

Az április és június közötti időszakban a 15-64 éves férfiak közül 2 millió 113 ezren dolgoztak (64,4 százalék), míg az ugyanilyen korú nők 1 millió 786 ezren (52,4 százalék) tartoztak a foglalkoztatottak közé. A fiatal, 15-24 éves korosztályból 219 ezren voltak foglalkoztatottak, 19,2 százalékos foglalkoztatási rátájuk 1,4 százalékponttal volt magasabb az előző év azonos időszakában mértnél. A legjobb munkavállalási korú, 25-54 éves, és az idősebb, 55-64 éves foglalkoztatottak száma is nőtt, foglalkoztatási rátájuk pedig 0,9, illetve 1,2 százalékponttal javult.

A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája Nyugat-Dunántúl kivételével valamennyi régióban emelkedett. A munkaerő-piaci szempontból legkedvezőbb helyzetben lévő Közép-Magyarországon 62,8 százalék, Nyugat-Dunántúl régióban 61,4 százalék volt a foglalkoztatottak aránya. 2013. április-júniusban az egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő régió - Dél-Dunántúl - foglalkoztatási rátája emelkedett a legjelentősebben (3,4 százalékponttal) az előző év azonos időszakához képest, de a térségre még így is alacsony mértékű (56 százalék) foglalkoztatás jellemző. A foglalkoztatási ráta Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb, 51,2 százalék.

Ebben az időszakban a munkanélküliek 449 ezer fős létszáma 23 ezerrel volt alacsonyabb, mint 2012 azonos időszakában, így a munkanélküliségi ráta 0,6 százalékponttal, 10,3 százalékra mérséklődött.

A15-74 éves munkanélküli férfiak száma 238 ezer fő volt, 29 ezer fővel kevesebb, mint a tavalyi év második negyedévben, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,4 százalékponttal, 10 százalékra csökkent. Ezzel szemben a munkanélküli nők száma 211 ezerre nőtt, munkanélküliségi rátájuk 10,5 százalék volt, ami 0,2 százalékponttal magasabb az előző évinél (a változások mintavételi hibahatáron belüliek.)

A munkanélküliek 18 százaléka a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15-24 éves korosztályból került ki: a korcsoport 27 százalékos munkanélküliségi rátája 0,9 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A 25-54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,7 százalékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban (9,3 százalék), és az 55-64 éveseké is csökkenést mutatott (7,9 százalék).

A hét statisztikai régióból négyben (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl) 10 százalék alatti a munkanélküliségi ráta. Az előző év azonos időszakához képest Nyugat-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön emelkedett a munkanélküliség, míg a másik négy régiót csökkenő munkanélküliség jellemezte.

QP | Quality Placement