Noha egyértelmű, hogy a követelések behajtásának legjobb eszköze a csőd, nem pedig a felszámolás, amelynek 2-4 százalékos a hatékonysága, mégsem indul kellő számú csődeljárás. Juhász László szerint ennek az az egyik oka, hogy ha a csődeljárás során nem sikerül az egyeséget létrehozni, akkor az kötelezően átfordul felszámolásba.

A másik ok, hogy beláthatatlan bizonytalanságot visz a rendszerbe, hogy a csődegyezséget a bíróság hagyja jóvá, és a bírói gyakorlat teljesen kiszámíthatatlan. E két tényező rendezésével sokkal több adósnak lenne kedve megindítani az eljárást - fogalmazott előadásában Juhász. Véleménye szerint ezen kérdések szabályozása miatt is mindenképpen kellene egy új csődtörvény, mert a jelenlegi olyan, mint egy Arany-ballada, homályos, átláthatatlan.

Leszkoven László ügyvéd, azokat a köztudatban megjelent aggodalmakat oszlatta el, amelyek szerint az új Ptk. úgy rendelkezik, hogy az ügyvezető saját vagyonával felel a cég által okozott kárért. Leszkoven leszögezte: a jogi személy a tartozásaiért maga felel, vagyis nem megalapozottak az ezzel kapcsolatos aggodalmak.

Megelőzni könnyebb, mint behajtani

Martinák Katalin, fizetésképtelenségi szakjogász a nemfizetés megelőzésének fontosságát helyezte előtérbe. Jövendőbeli partnereinket alaposan ellenőrizni kell a szerződéskötés előtt, internetes cégadatbázisokban, melyek között kiemelten ajánlotta a céginfót a cégek honlapjain, fórumokon, korábbi kapcsolatokon keresztül.

A szerződéskötés fázisában az írásbliség és a részletek jelentőségét emelte ki: a biztosítékok kikötését, a zálogjog és a szerződésszegés következményeinek rögzítését. Úgy vélte, már a 30 nap letelte előtt fel kell venni a kapcsolatot a partnerrel emailben, vagy telefonon, hogy nyomon követhessük a követelésünk sorsát. Javasolta, a kintlévőség felelős alkalmazását és a követeléskezelési stratégia kidolgozását.

A  nemfizetést követheti a további szállítások felfüggesztése, a késedelmi kamatok kiszabása, fedezetbevonás, vagy részletfizetés engedélyezése. Martinák megjegyezte: minél előbb meg kell tenni a szükséges lépéseket, mert az idő múlásával rohamosan romlik a követelések érvényesíthetősége.

QP | Quality Placement