A hatóság a szennyvíz ideiglenes begyűjtésére elsősorban az önként jelentkező, ennek hiányában a környéken ilyen szolgáltatást végző vállalkozók közül jelöl ki szolgáltatót. A katasztrófavédelemnek az is jogában áll, hogy szállítóeszközt rendeljen erre a célra, valamint közfoglalkoztatottakat vegyen igénybe. A kijelölés legfeljebb 3 évig tarthat.

Amennyiben nem talál ideiglenes begyűjtőt a katasztrófavédelem, akkor saját hatáskörben kell a szippantást elvégeznie, de erre kötelezheti azokat, akiknek ehhez szállító eszközük van.

A kötelezett szállítóeszköz-tulajdonosnak kell a kezelőt is biztosítania, ennek hiányában erre közfoglalkoztatott is igénybe vehető, végső soron pedig a polgári védelmi szolgálat adja a kezelőt. A szállítójárművet üzemanyaggal feltöltve kell átadnia az arra kötelezettnek a katasztrófavédelem részére. Ha üres a tank, akkor a katasztrófavédelem tölti fel üzemanyaggal.

A kijelölt szolgáltató díját a lakosok az önkormányzatnak fizetik meg. Amennyiben a szolgáltató költsége nem térül meg ebből a befizetésből, akkor a többletköltséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi. Ha indokoltnak tartja a többletet, akkor azt a helyi önkormányzaton keresztül téríti meg.

QP | Quality Placement