Az adatvédelmi biztos által áttekintett jogszabály-tervezetek száma 2008-hoz viszonyítva növekedett: az előző évi 349-cel szemben a véleményezésre megküldött tervezetek száma 451 volt, ebből átdolgozva újra megküldött tervezet 50. A hivatalbóli vizsgálat keretében véleményezett tervezetek száma 10, így összesen 461 jogszabálytervezetet vizsgáltak meg - olvasható a parlamentnek megküldött biztosi jelentésben. Az előterjesztések tárcakörözésre bocsátása az időbeli eloszlást tekintve viszonylag egyenletesnek mondható. A legtöbb tervezet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból (97 darab), valamint az Egészségügyi Minisztériumból (93 darab) érkezett. Tavaly is előfordult, hogy a törvényi kötelezettség ellenére az előterjesztô nem kérte ki az adatvédelmi biztos véleményét, nem küldte meg az adatkezelési szabályt is tartalmazó tervezeteket. Ilyen esetekben csak a kihirdetést követően késôbb, esetleg egy panaszügy kapcsán szembesül a biztos az új jogszabályi előírásokkal, vagy a törvények esetében az országgyűlés honlapja ad tájékoztatást az új törvényjavaslat benyújtásáról. 2009-ben 10 esetben indult hivatalból vizsgálat a véleményezésre meg nem küldött tervezetek miatt. Az egyik ilyen eset a „költségvetési salátatörvény” ügye volt. A parlament minden évben a büdzsé elfogadásával egyidejűleg tárgyalja a költségvetési törvényben foglaltak miatt szükségessé váló törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot is. A törvényjavaslatok figyelemmel kísérése során a biztos észlelte, hogy a T/10679. számú, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot benyújtották az Országgyűlésnek és tárgyalják. A javaslat meglehetősen sok törvény módosítását tartalmazta, több ponton fontos adatkezelési kérdéseket érintett, mégsem küldték meg véleményezésre az adatvédelmi biztosnak. Többéves tapasztalat, hogy a Pénzügyminisztérium (PM) nem minden, adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazó tervezetet küld meg az adatvédelmi biztosnak és így a közigazgatási egyeztetésbe nem vonja be. Tavaly ilyen előterjesztés volt például: a T/11000. sz. törvényjavaslat az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggô módosításáról, a T/10998. sz. törvényjavaslat a pénzügyi közvetítôrendszer felügye-letének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosítások-ról, a T/9818. sz. törvényjavaslat a vagyonadóról, és a a 3/2009. (III. 12.) PM-rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM-rendelet módosításáról.
QP | Quality Placement