A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek közül az első a magánszemélyek meg nem fizetett adójára ad kedvezményt.

Az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a NAV. A feltétel: a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Az adóhatóságnak a kérelmet 15 napon belül kell elbírálnia.

QP | Quality Placement

A vállalkozásoknál pedig - szintén az év utolsó napjáig előterjesztett kérelemre - az adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli a NAV, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Akik turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek, azoknak erre az évre nem kell megállapítaniuk, bevallaniuk és befizetniük azt.

A Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után idén nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.

A kormány korábban már az idei első félévre nem minősítette béren kívüli juttatásnak a Széchenyi Pihenő Kártya

- szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

- vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

- szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összeget.

A kormány most egy rendelettel kiterjesztette az év végéig a felsoroltak béren kívüli juttatás jellegét. Ugyan ez történt a rekreációs keretösszeggel is.

Végül az idegenforgalmi adókedvezmény így szól: a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie. A megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.