A jogeset a Bírósági Határozatok Gyűjteményében jelent meg.

Még 2008-ban az NGM adott ki rendeletet az adótanácsadók továbbképzéséről. A státuszuk megtartásához 5 évente 100 kreditpontot érő továbbképzéseken kell részt venniük, amit az öt év lejártát követően egy hónapon belül igazolniuk kell. Aki ezt nem teljesíti, azt törölni kell az adótanácsadók névjegyzékéből.

A szóban forgó tanácsadó az öt év lejártakor be is küldött a tárcához annyi továbbképzési igazolást, amennyinek a kreditpontjai 101-et adtak ki. A minisztériumban az volt a szokás, hogy az igazolásokat egybefűzték, majd a teljes csomag kapott egy iktatószámot. Ellenőrzéskor derült ki, hogy az egyik továbbképző cég ugyanarról a tanfolyamról egy 7 pontos és egy 8 pontos igazolást is kiállított. A minisztérium a 7 pontosat fogadta el, ezzel viszont az illető kreditpontjainak a száma 93-ra csökkent, ezért törölni kellett a névjegyzékből.

A bíróság az adótanácsadónak adott igazat

Az adótanácsadó a bírósághoz fordult, ahol meg is nyerte a pert. A bíróság úgy vélte, hogy a minisztérium nem tudta bizonyítani azt, hogy minden igazolást egybefűzött, az ügyfél viszont becsatolt a bírósághoz egy olyan igazolást, amellyel már kijött a 100 pont.

Az ítélet ellen a minisztérium kért felülvizsgálatot a Kúriától, ahol viszont ő nyert.

A Kúria másképp látta

A Kúria ítéletének indoklása szerint a továbbképzésre kötelezett adótanácsadóknak kettős kötelezettségük van: egyrészt a továbbképzés határidőben történő elvégzése, másrészt az erről szóló igazolások határidőben történő csatolása. Amennyiben az egyik feltétel nem teljesül, a tárca köteles az adótanácsadót a nyilvántartásból törölni. Az elsőfokú bíróság azonban éppen arra nem fordított figyelmet, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell, mégpedig a jogszabály előírása szerinti határidőben.

A Kúria - egyezően az elsőfokú bírósággal - megállapította, hogy az adótanácsadó valóban benyújtotta az általa megszerzett kreditpontokra vonatkozó igazolásokat. A benyújtott igazolások között azonban volt két, azonos képzésre vonatkozó és azonos kiállítótól származó, ámde eltérő kreditpontot tartalmazó igazolás. Ezt a tényt mindkét fél elfogadta. Azt viszont nem tehette volna meg a bíróság, hogy egy utólag becsatolt igazolást elfogad, mivel ezzel megsértette a rendelet második követelményét, vagyis azt, hogy a képzéseket, bennük a 100 kreditponttal, határidőben kell beadni. Utólag, a bíróság előtt nem lehet ezt megtenni. A tanácsadó nem tudta bizonyítani azt, hogy az utólag becsatolt igazolás benne volt a minisztériumnak küldött csomagban, viszont a tárcánál is felmerült az a lehetőség, hogy azt nem fűzték össze a többivel.

A kulcs így az lett, hogy a tanácsadó végig 101 pontról beszélt, ez pedig csak a duplikált igazolással jött ki. (Az utólag becsatolt igazolás pontszámát nem tartalmazza a határozat.) Így maradt a 101 mínusz 8 pont és a névjegyzékből való törlés.