Átadták a Szent István Egyetem (SZIE) Hatvan közelében lévő Józsefmajori Tanüzemének felújított épületét és befejeződött a tanüzem átalakítása, modernizálása is. A csaknem 100 millió forintos beruházást az egyetem egy 2017-ben kezdődött és 2011-ben záruló, 895 millió forintos európai uniós projekt keretében valósította meg.

A  Széchenyi 2020 program vissza nem térítendő támogatású projektének fő célja az agrár-felsőoktatásban való részvétel növelése, a lemorzsolódás csökkentése, külön hangsúlyt helyezve a hátrányos helyzetű, illetve a hátrányos helyzetű térségből származó hallgatók támogatására, esélyegyenlőségének biztosítására. A  támogatás az intézmény összköltségeinek 100 százalékát fedezi.

QP | Quality Placement

A Józsefmajori Tanüzem a SZIE mezőgazdasági gyakorlati oktatásának egyik kiemelt helyszíne, alkalmas őshonos állatfajok, főleg szőke mangalica tartására, genetikai értékeinek megőrzésére. Korábban a tejtermelést és a tejelő szarvasmarha tartását mutatta be, üzemi méretét tekintve családi mintagazdaságként. A telep állatállományát közel 80 Holstein-fríz tehén és szaporulata alkotta.

A beruházás során a meglévő irodaépület egyik emeleti szárnyát diákszállónak alakították át, illetve betonoszlopos és dróthálós kerítéssel vették körbe a telepet. Felújították a telepi fúrt kutat és a hozzá kapcsolódó víz- és csatornarendszert, valamint a fiaztató istálló elektromos hálózatát és trágyatárolót is építettek. Modernizálták és bővítették továbbá a meglévő kamerarendszert az istállókban és a telepen, oktatás és vagyonvédelem céljából.

A tanüzemben elsődlegesen a hosszabb időtartamú telepi munkavégzést és a családi gazdaságok élethű önfenntartó rendszerét kívánják modellezni, melyben helyet kapnak a hagyományos tartási gyakorlatok, a modern eszközök és technológiák, de az ősi magyar agrárkultúra hagyományainak átörökítését, megőrzését is szem előtt tartják. Az állatok takarmányozása részben a tanüzemi rendszer által helyben megtermelt tömegtakarmányokból történik, a sertések mélyalmos kifutókkal rendelkező istállókban történő tartása mellett. A tartáson túl a tenyésztés teljes folyamata is végig kísérhető a helyszínen.

A telepen a szakmai tapasztalatok átadásán túl a fajták választásával a hungarikumokat, azok hagyományainak megőrzését és továbbadását is kiemelt feladatnak tekintik a szakemberek. A tangazdaságban hosszú távú cél, hogy a sertéstartás mellett a hús feldolgozását is bemutassák saját vágópont és manufakturális húsfeldolgozó üzem létrehozásával. Erre már voltak is korábbi együttműködések külső szolgáltató bevonásával, melynek eredményeképp bekerültek a mangalica termékek az egyetemi "Jeles Finomságok" - a Szent István Egyetem által termelt élelmiszereket és alapanyagokat magába foglaló brand kínálatába.