Az új támogatásra a szaktárca saját költségvetéséből 2 milliárd forintot biztosít. Ezzel a mezőgazdasági alapanyag-termelést kiegészítő termékfeldolgozási, -forgalmazási, és a vertikumra jellemző más, kiegészítő tevékenységeket (például takarmánygyártás) a szakképzett munkaerő megtartásán keresztül segíti. A támogatás a munkaerőköltségekhez nyújtott egyszeri, általános, csekély összegű, támogatás formájában vehető igénybe.

A támogatás alapja az igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amely után alkalmazottanként legfeljebb 200 ezer forint támogatás igényelhető.

A támogatást az a 2018. évben baromfi- vagy sertés állatjóléti támogatási kérelmet benyújtó baromfi- vagy sertéstartó és/vagy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás igényelheti, aki vagy amely a vonatkozó agrárminisztériumi mellékletében megjelölt TEÁOR kód szerinti támogatott tevékenységet folytat.

A támogatási kérelem 2019. június 24. és július 5. között nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, a kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.