A kormány még 2004-ben hozott rendeletet a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírságról. Ebben a bírság felső összege 5 millió forint, ezt az engedély nélkül termelt, illetve a jogszabályi követelményeknek meg nem felelő szaporítóanyag forgalomba hozatalakor kell megfizetni. A rendelet nem szól külön a génmódosított vetőmagról, arra az általános szabályok vonatkoztak.

Ezt a rendeletet egészítette ki a kormány - szeptember 19-től - a génmódosított vetőmagvakra vonatkozó külön bírsággal. Így a génmódosított szervezettel szennyezet szaporítóanyag forgalomba hozatalakor a bírság 100 ezertől 2 millió forintig terjedhet. Aki az ilyen növény betakarítási tilalmát szegi meg, az 50 ezertől 10 millió forintig terjedő bírságra számíthat.

A legmagasabb bírság - naponta 100 ezertől 10 millió forint - akkor szabható ki, ha termelő a génmódosított vetőmagból kelt növényt határidőre nem semmisíti meg.

A bírság azonban nem lehet több, mint a termelő előző évi nettó árbevételének a 10 százaléka.