A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a töltőhálózat kialakítása érdekében a cég közreműködik a töltőtelepítési fejlesztések koordinálásában, megvalósítja a  töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló egyes, központi költségvetési forrásból, vagy európai uniós forrásból létrehozandó kormányzati fejlesztéseket, továbbá felel az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartásáért és üzemeltetéséért.

Másik feladata a tisztán elektromos gépjárművek aránya növelésének segítése. Ennek érdekében közreműködik az elektromos gépjárművek központi beszerzésében azok körében, akik nem tartoznak a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötelezően ellátottak körébe.

Végül a társaság feladata az elektromobilitási piac szereplői közötti átjárhatóság biztosítása, valamint az  elektromobilitási piac egységes működéséhez szükséges, kölcsönös elszámolást biztosító elektronikus fizetési platform kialakítása.

A kormány egy határozatot is közzé tett, amelyben a hosszú távon szükséges töltőhálózat minél sűrűbb kiépítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a  piaci szereplők elektromobilitással kapcsolatos tevékenységének biztosítása érdekében - társadalompolitikai megfontolások mentén - hogyan vonhatók be a kis- és középvállalkozások az e-mobilitási rendszer fejlesztésébe.