A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Pécsnek juttatott 6 milliárd forintból az első három milliárd forint visszafizetési határideje ez év december 15, míg a másik 3 milliárdé 2020. december 1. A kormány előírta a belügyminiszternek, hogy Péccsel csak akkor kötheti meg a két támogatási szerződést, ha a város vállalja a következő feltételeket.

Először is a város és a költségvetési szervei számláit csak a Magyar Államkincstárnál vezetheti.

QP | Quality Placement

Másodszor a város vagyonából a forgalomképes ingatlanokra jelzálogot jegyeztet be az állam 6 milliárd forint erejéig. A városnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a fizetési számláján túl, a helyi adó alszámlájára is kiterjedjen a Magyar Államkincstár beszedési megbízása.

Harmadszor az önkormányzatnak folytatnia kell  a  2017-ben megkezdett megtakarítási, sajátbevétel-növelési és strukturális átalakítási
intézkedések vizsgálatát és végrehajtását, egészen a támogatások visszafizetéséig.

Végül pedig tűrni köteles a  Magyar Államkincstár megbízott munkatársainak a támogatások felhasználása felett gyakorolt folyamatos előzetes kontrollját és utólagos ellenőrzését, szintén a támogatások visszafizetéséig.

Ugyanez a kormányhatározat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás címén 8 milliárd forintot irányoz elő a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetén belül. Erről közelebbi nem tudható.

A felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatására pedig 3 milliárd 695 millió forint fordítható.