Az iparági trendek a szabályozási rendszer változását követik, a kétévente megújuló szabályok − a legutóbbi módosítások 2011. január 1-jével léptek hatályba − pedig egyre szigorúbb feltételeket szabnak a veszélyes áruk kezelésére, mellyel megszaporodtak a hatósági ellenőrzések is − mondta Pászti Roland, a Liegl & Dachser Kft. sales- és marketingvezetője. Ezt támasztja alá Vásárhelyi Árpád, a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatójának tapasztalata is, mely szerint a veszélyesáru-kezelési és -szállítmányozási piacon az állami bevételek növelése érdekében jelentősen emelkedtek egyrészt a jogszabály által előírt büntetési tételek, másrészt pedig az ellenőrzések száma. Piaci trend, hogy a válság következtében a szállítmányozási volumenek csökkenésével párhuzamosan apadt a fuvarokat lebonyolító vállalkozók száma, és ez a tendencia a veszélyesáru-szállítási (ADR) piacon is visszaköszön − mondta, hozzátéve, hogy jellemzően az 1-2 autóval rendelkező fuvarozók tűntek el. Érezteti ugyanakkor a hatását az is, hogy a megmaradó fuvarozók − mivel további beruházásra a piaci körülmények miatt nem képesek, nem tudnak előre lépni − további fejlesztéseket egyelőre jellemzően nem terveznek. Különösen nehézkes az ADR-es fuvarozás feltételeinek megteremtéséhez szükséges beruházások megbízókkal történő megfizettetése, melyre jellemzően a megrendelők − akaratuk vagy gazdasági lehetőségeik hiányában − nem képesek.

Vásárhelyi szerint a piaci szereplők ugyan folyamatosan próbálják többletterheiket megbízóik felé továbbhárítani, de ennek lehetősége a jelen piaci helyzetben jelentősen csökkent. Hozzátette: a megbízói elvárások viszont egyre nőnek, ám az ezzel szemben álló díjak nem tükrözik a valós költségek és a szükséges haszon arányát. A jelenlegi díjtételek a 2000-es évek elejének nívóját tükrözik − mondta a Schenker ügyvezetője. Ezt erősítette meg Pászti Roland, valamint Tóth Ádám, a DHL Express Magyarország Kft. operációs igazgatója is. Tóth szerint − szállítási módtól függetlenül − az elmúlt év során elsősorban a költségek növekedése volt számottevő, többek között az üzemanyagárak emelkedése miatt, a szállítási díjak, tarifák növekedése pedig ettől elmaradt. A DHL abban bízik, hogy 2012 minden árufajta tekintetében a szállítási díjak emelkedését hozza majd. Tapasztalataik szerint a tengeri szállítmányozásban például folyamatos díjszintemelés figyelhető meg import és export tekintetében egyaránt − tette hozzá.

A DHL szakembere szerint a veszélyes áruk terén két szegmensben érzékelhető nagyobb növekedés. Egyrészt a kórházak közötti, elsősorban diagnosztikai minták szállítása esetében, másrészt a gyógyszeripari és vegyipari vállalatok felhasználására szállított, például radioaktív gyógyszereket és egyéb alapanyagokat tartalmazó küldemények területén figyelhető meg növekvő tendencia. Utóbbi esetben a járművek is veszélyes árunak minősülhetnek, melyek szállítása elsősorban a tengeri szállítmányozásban jellemző. Magyarország e téren inkább exportőr ország − mondta Tóth Ádám, hozzátéve, hogy tapasztalataik szerint folyamatos és egyre nagyobb igény mutatkozik a veszélyes áruk légi expressz szállítását biztosító megoldásokra.

Megbízói oldalról folyamatosan növekvő minőségbiztosítási elvárások tapasztalhatók. Hűtött veszélyes áru szállítása esetén például, termométerek, hőmérséklet-regisztrátorok segítségével az ügyfelek is folyamatosan ellenőrzik a szállítási körülményeket. Ezzel párhuzamosan növekvő igény mutatkozik a biztonságos szállítást garantáló csomagolási megoldások iránt is − tette hozzá Tóth. Ezt támasztja alá a Schenker tapasztalata is, mely szerint az ügyfelek egyre újabb nemzetközi standardokat kívánnak Magyarországon is meghonosítani, melyek az árukezelés biztonságának tekintetében komoly előrelépést jelentenek, ugyanakkor jelentős költségtöbbletet hárítanak a szolgáltatókra.
Az ágazatot érintő beruházásokkal kapcsolatban Vásárhelyi Árpád elmondta, hogy a korábbi spekulatív ADR-raktár-beruházások teljesen megszűntek, és a fuvarozók kizárólag dedikált igényekre, legalább középtávú szerződés alapján vállalkoznak.

QP | Quality Placement