A számvevőszéki jelentés szerint a kormány hiányosan és késve rendelkezett a minisztérium működési feltételeiről, mert nem jelölte ki teljes körűen a tárcához tartozó ingatlanokat, és a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításáról szóló kormányhatározatok is csak 2002 novemberétől jelentek meg. A minisztérium szervezeti felépítése az eltelt időszakban kilenc alkalommal változott, de a módosítások megalapozásának, illetve indoklásának dokumentumait nem tudták bemutatni. A feladatok és a létszám összhangjának megteremtését segítő feladat- és teljesítménymutatókat 2004. végére alakították ki minden intézményt érintően. Az új támogatási szabályok eredményeként bővült azoknak a köre, akik alanyi jogon kapták a támogatásokat, de ennek pénzügyi és a foglalkoztatottságot érintő várható hatásait előzetesen nem vizsgálták - tartalmazza a jelentés. A különböző támogatások együttes igénybevételének nyomon követése esetleges volt, mert az egyes támogatásokra vonatkozó nyilvántartások között nem megfelelő a kapcsolat. A belső kontroll rendszer elemei alkalmazásának értékelése során megállapították, hogy az öt évvel ezelőtti ÁSZ ellenőrzés tapasztalataihoz képest pozitív irányú volt a változás. A fejezet intézményeinél javult a szabályozottság. Az intézményrendszer stabilitása kedvező hatással volt a kontroll rendszer működésére. A belső szabályozás elősegítette a működés folyamatosságát, annak nyomon követését, a belső kommunikációt. Az intézmények rendelkeztek számviteli politikával, de a szervezetek fele nem építette be a szakmai sajátosságokat. A regionális képző központok ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy elmaradt az állami feladatok ellátásában betöltendő szerepük jogszabályi rendezése és nem valósult meg a működés fontos feltételét jelentő stabil és egységes irányítási, felügyeleti rendszer. A képző központok tevékenységét eredményesnek értékeltük, mert a hallgatók lemorzsolódási aránya 5 év átlagában 7 százalékos és a sikeresen vizsgázók aránya a vizsgára jelentkezettek közül 92 százalékos volt. Az átlagos elhelyezkedési arány mintegy 60 százalékos volt, ami kedvező az országos adatokhoz képest, mert a Munkaerőpiaci Alap kezelőjének számításai szerint az országos arány 50 százalék körül szóródott.
QP | Quality Placement