A támogatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb az autó bruttó vételárának fele. Az összeget az államkincstár folyósítja közvetlenül az autókereskedésnek, ha az igénylő minden feltételnek megfelel - olvasható a Magyar Közlönyben.

Fontos, hogy az autót csak azután lehet megvásárolni, ha a jogosultságot megállapító határozat véglegessé vált, vagyis ha akár csak egy nappal előbb veszi meg valaki az autót, hiába felel meg minden kritériumnak, az államkincstár nem fog utalni.

Ugyancsak fontos, hogy a pozitív döntést követően fél év áll rendelkezésre, hogy megkössék az adás-vételi szerződést.

A kincstár 15 napon belül utalja a pénzt közvetlenül a kereskedőnek. A támogatás adásvételi szerződés és pénzügyi lízingszerződés esetén is jár. A kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.

Ki igényelheti?

A támogatást a magyar állampolgárok, az itt élő külföldiek és az uniós szabályok szerinti hontalan státusszal rendelkezők is igényelhetik.

A pénz csak nagycsaládosoknak jár, vagyis legalább három gyerek után vagyunk jogosultak családi pótlékra. De ide tartozik a vagy legalább két - ikrekkel való várandósság esetén egy - gyerek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a terhesség 12. hete után.

A gyerekek számába nem számít be a ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerek. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt ugyanakkor életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni.

Szükség van egy B kategóriás jogosítványra, amely lehet az igénylőé vagy élettársáé is és természetesen nem állhatnak a kategória tekintetében eltiltás alatt.

A jogosultnak nem lehet köztartozása, nem lehet büntetett előéletű vagy a jogkövetkezmények alól már mentesült. Ezen kívül kell, hogy legyen magyarországi lakcíme.

Mi történik, ha szétmegy felbontják a házasságot?

Ha a nagycsaládos és a támogatással érintett személy házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt, és a megszűnést követően a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival
rendelkező személy korábbi házas- vagy élettársa továbbra is nagycsaládosnak minősül, a szerzési támogatást ismételten igényelheti.

Logó az autón

Az autóra a kereskedőnek - saját költségén - el kell helyeznie egy "Családbarát Magyarország" logót, amelyet 3 évig nem lehet leszedni az autóról.

Az autót 3 évig eladni sem lehet és átalakítani sem, vagyis nem lehet például kevesebb személyre vizsgáztatni. Az eladás mellett az üzembentartói szerződést kötése is tilos.

Ha lejárt a három év, vagy a kocsi például totálkáros lett, akkor a kincstár a jogosult illetve örökösének kérelmére kezdeményezi az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a járműnyilvántartásból, vagyis eladhatóvá válik az autó. Fontos, hogy a törzskönyvet is ekkor fogják kiadni vagy a jogosultnak, vagy a lízingcégnek.

Mikor kell visszafizetni a támogatást?

  • Ha valótlanságot állított valaki a nyilatkozatban.
  • Ha eladja az autót.
  • Ha felbontja házasságát vagy élettársi kapcsolatát (a halál nem tartozik ide)
  • Ha örökbefogadott gyerek után igényelte valaki a támogatást, de azt a szerződést felbontják.

Ha valaki igazolja, hogy vagyoni, szociális körülményei miatt nem tudja a pénzt visszafizetni, akkor kérhet 12 hónapos halasztást vagy 36 hónapos részletfizetést.