A jó tanácsok:

1. Parkolójeggyel fizetés esetében ezért mindig ügyeljenek arra a fogyasztók, hogy azt a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon helyezzék el. Mobilparkolás esetén pedig nézzék meg, megkapták-e és milyen tartalommal a visszaigazoló SMS-t.

A mozgássérült igazolványoknál a legtöbb gondot az okozza, ha azt nem megfelelően helyezték el: figyelni kell arra, hogy az igazolvány a gépjármű első szélvédője mögött jól látható módon legyen kirakva, mert csak így parkolhatnak ingyenesen, ennek elmulasztása ugyanis büntetést vonhat maga után.

QP | Quality Placement

2. A parkolás-üzemeltető társaságnak a kijelölt várakozási övezetekben táblán külön jelezni kell a díjfizetési kötelezettséget, illetve azt az időszakot, amikor ennek eleget kell tenni, valamint a lehetséges maximális várakozási időtartamot is. Az, hogy a parkolás során melyik társasággal kerültünk kapcsolatba, ellenőrizhető könnyen a jegykiadó automatán, ezen ugyanis rajta van a parkolás-üzemeltető neve, címe, telefonszáma, sőt a várakozási díj és az esetleges pótdíj összege. Azt is ellenőrizni tudják a fogyasztók ez alapján, hogy az automata melyik területre vonatkozik pontosan.

3. A mindennapokban csak "átparkolásnak" hívott eset nem jelenthet már problémát. Korábban ugyanis számtalan olyan eset fordult elő, amikor a fővárosban parkoló fogyasztó a hozzá legközelebb eső automatából váltotta meg jegyét, mégis büntetést kapott azért, mert nem rendelkezett az adott parkolási övezetre érvényes jeggyel. 2014. augusztus 15-e óta viszont már nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak a gépjárművel két szomszédos kerületet határoló területen való parkolás abban az esetben ha:

  • a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy
  • a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el.

Fontos, hogy ezekről az információkról a fogyasztót tájékoztatni kell a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésben, tehát nem szabad foghegyről venni a parkolási cégtől érkező leveleket.

4. Figyeljenek oda a fogyasztók, hogy pontosan mikor mentesülhetnek a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól! Ha esetleg a fogyasztó büntetést kapott a fővárosban, három esetben mentesülhet és nem kell azt befizetnie, azonban ennek szigorú feltételei vannak. Az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapon belül ugyanis a parkolási társaság ügyfélszolgálati irodájában bemutatható az eredeti parkolójegy vagy a parkolási igazolvány, illetve igazolható a mobiltelefonos fizetés is. Amennyiben ezt megteszi a fogyasztó, úgy a parkolási társaságnak törölnie kell a várakozási díjat és a kiszabott pótdíjat is (ehhez persze be kell tartani az említett határidőt és ezen belül kell bemutatni a jegyet, az igazolványt vagy a mobiltelefonos fizetést), az alábbi három esetben:

  • Az első ilyen lehetőség, ha ugyan a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában rendelkezett érvényes parkolójeggyel, azonban azt nem a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon helyezte el.
  • Akkor sem kell büntetést fizetni, amennyiben az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el öt percnél hosszabb idő.
  • Ha pedig a mozgásában korlátozott személy kapott büntetést azért, mert ugyan elhelyezte igazolványát a szélvédő mögött, de az nem volt teljes egészében látható vagy hátlappal felfelé lett kitéve a műszerfalra, szintén törölni kell a büntetést.

Fontos tudni: naptári hónaponként csak egy alkalommal lehet élni ezekkel a lehetőségekkel az ügyfélszolgálaton, és csak akkor, ha nem volt a fogyasztónak a bemutatás időpontjában 30 napnál nem régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási- és pótdíjtartozása. Ezért mindig óvatosnak kell lenni, hogy a megfelelő helyre kerüljön ki a parkolójegy vagy parkolási igazolvány és ne fusson ki a fogyasztó a bemutatásra rendelkezésre álló 5 munkanapos határidőből sem. Az 5 munkanapos határidőt követően ugyanis már nem élhet a bemutatás lehetőségével, azaz megszűnik a jogosultsága ezzel a pótdíj törlésére.

Ha hibás, vagy működésképtelen parkolóautomatába botlunk, jelenteni kell a hibát az adott közszolgáltató felé, máskülönben bírságot szabhatnak ki ránk, amennyiben időközben a türelmi idő is letelt.