Az ellenőrzött időszakban az év végi maradványtartás és a zárolás átlagosan 39,4 százalékkal csökkentette a központi költségvetés hiányát. Az ÁSZ a 2007-2013-as időszak egyes egyensúlyjavító intézkedéseit ellenőrizte és megállapította, hogy minden évben születtek ilyen jellegű intézkedések és azok növekvő mértékben járultak hozzá a költségvetési egyensúly javításához. A vizsgálat szerint a költségvetési gazdálkodás feltételeit kiszámíthatóbbá tette, hogy az időszak elejét jellemző utólagos zárolások helyett 2012-2013-ra lényegesen megnőtt az előzetes tartalékképzés szerepe a hiánycél tartásában.

Az ÁSZ ellenőrzése ugyanakkor hiányosságokat is megállapított az intézkedések előzetes hatásvizsgálatával kapcsolatban. A közlemény szerint az egyes különadókat elrendelő jogszabályok módosítására 33 alkalommal került sor, a módosításokhoz csak 3 esetben készült hatásvizsgálati lap. Utólagos hatásvizsgálat készítésére az ellenőrzött időszakban egy adónem esetében, egy alkalommal került sor.

A 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben is elrendelt maradványtartási kötelezettség miatt a maradványok összege a központi költségvetés kiadási főösszegéhez viszonyítva növekvő tendenciát mutatott. A maradványtartást, zárolást, beszerzési és szerződéskötési korlátozást elrendelő döntések év közben születtek és csak az adott évre szóltak. Az intézkedések előkészítése során a központi költségvetés év végére várható pozíciójának javítása volt a meghatározó célkitűzés - állapította meg az ÁSZ.

A stabilizációs célú tartalékok év végi egyenlege a 2009-2010. és a 2012-2013. években a központi költségvetés kiadásaira, valamint költségvetési hiányra és adósságra is kedvező hatást gyakorolt. A stabilizációs célú tartalékok céljáról, mértékéről az adott évi költségvetési törvények rendelkeztek. A tartalékok összegét megalapozó háttérszámítások ugyanakkor nem készültek - derül ki a számvevőszék ellenőrzéséből.

Az ÁSZ a hatásvizsgálatok elkészítésével kapcsolatban megállapított hiányosság megszüntetésére javaslatot fogalmazott meg, amely alapján a címzettnek intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti- közölték.