A korábbi komoly szakmai fenntartásaim ellenére úgy látom, hogy Magyarországnak nem kapkodva, jól átgondolva és előkészítve, 3-5 év múlva érdemes volna belépni a monetáris unióba - mondta Surányi György közgazdász, az MNB volt elnöke.

Olyan változások történtek ugyanis az utóbbi években (brexit, Trump megválasztása, populizmus előretörése, menekültválság) az EU és az eurózóna körül, amelyek fordulatot követelnek a rendszer irányításában. Úton vagyunk a bankunió felé, elkezdtek foglalkozni a makro-egyensúlytalanságok kezelésével, valamint megszületett a makroprudenciális eszközrendszer. Európa az integráció mélyítése felé tart - márpedig nekünk elemi érdekünk a kimaradás, a perifériára szorulás elkerülése - fogalmazott Surányi.

Az euróbevezetés elsősorban politikai kérdés. Fontos, hogy euróval és anélkül is sikeres lehet Magyarország - állapította meg Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója. Az európai példák alapján nem az euró (vagy a rögzített árfolyam) alkalmazása az oka vagy a következménye a jó gazdasági teljesítménynek. Hosszú távon nem egyértelmű, hogy a szabad vagy a fix árfolyamrendszert alkalmazó gazdaságok teljesítettek volna jobban.

Szavai szerint a dél-európai gazdaságok tapasztalatai alapján az látszik, hogy a maastrichti kritériumok alkalmatlanok a problémák kezelésére, fontos a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzésére, valamint ha mégis kialakulnak, fontos a megfelelő bér- és a vállalati alkalmazkodás.

Darvas szerint fontos, hogy az eurózónában való belépéskor ne legyenek a magyar gazdaságban komoly makrogazdasági egyensúlytalanságok, stabilitásorientált legyen a gazdaságpolitika, valamint legyen meg a szükséges mikrogazdasági rugalmasság is. Ehhez képest nem fontos viszont a gazdasági fejlettség szintje, a pénzügyi mélyülés (hitel/GDP szint) szintje, valamint az euróövezet reformjának állása - fogalmazott a kutató.

Az euróövezeti tagság önmagában nem meghatározó egy gazdaság sikeressége számára - mondta Székely István Pál, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának országigazgatója. Véleménye szerint a magyar gazdaság számára az euróbevezetés potenciális előnyei egyértelműen meghaladják a hátrányait - és ez az előny az idővel egyre nagyobb, ám ehhez azonban határozott politikai támogatás is szükséges.