Az MFB által készített Indikátor jelenlegi értéke (51,2 százalékpont) 5,1 pontos emelkedést mutat a 2010. nyári felméréshez képest, s összességében 12,9 pontot növekedett az 2009. nyári értékhez viszonyítva. Az a tény, hogy a mutató átlépte az ötvenpontos határt jelzi, hogy a vállalatok a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és a jövőbeni tendenciákat is - első alkalommal a felmérés történetében - inkább kedvezőnek ítélik meg - állapította meg az MFB elemzése.

A mutatónak az előző felméréshez mért növekedéséhez (5,1-ból 3,6 pont) elsősorban a vállalatok külső környezetének - makrogazdasági feltételek, piaci lehetőségek - javulása járult hozzá, miközben a cégek belső folyamataiban - finanszírozási helyzet, új beruházási tervek - is pozitív fordulat ment végbe (1,5 ponttal járult hozzá az indikátor növekedéséhez). A vállalati külső és belső környezet megítélése között mért különbség számottevő csökkenése (2009 nyarán még közel 20 pont volt a differencia, amely most 1,3 pontra esett) egyre inkább azt jelzi, hogy a hazai vállalkozások helyzetének további javulásának a finanszírozási helyzet, valamint az akadozó beruházási tevékenység szabnak gátat.

Az MFB szerint a makrogazdasági index 50 ponthoz közeli eredménye jelzi, hogy a cégek megítélése alapján a hazai makrogazdasági környezet már nem akadályozza (igaz egyelőre nem is támogatja) a vállalati működést. Szintén fontos változás, hogy első alkalommal nem a makromutató értéke a legalacsonyabb a komponensek közül, hanem a finanszírozás-index (49,0 pont).

Minimális mértékben emelkedett a makrogazdasági- és a piac-index értéke közötti különbség, ami a bank szakértői szerint azt jelenti, hogy a makrogazdasági folyamatokban bekövetkezett javuló tendencia "beérett", a vállalkozások túljutottak a válság mélypontján. Egyaránt javult a felmérésben szereplő vállalatok belföldi és külföldi piaci helyzete, kilátásai, ugyanakkor a külső piacok húzóerejének dominanciájára utal, hogy a két alindex közötti távolság több mint kétszeresére nőtt.


Az Indikátor és a részindexek alakulása
IndikátorMakroPiacBelföldKülföldFinanszírozásBeruházás
2011. tavasz51,249,751,351,557,249,054,6
2010. nyár46,142,843,844,046,747,450,2
2009. tél42,733,339,941,844,046,750,8
2009. nyár38,221,237,741,641,844,249,8
Forrás: MFB