Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 2003. október 20-án együttműködési megállapodást írtak alá. A két intézmény célja a környezetpolitikai célkitűzések megvalósítása az ipari és kereskedelmi szolgáltató szférában. A közös vállalások értelmében a minisztérium bevonja az MKIK szakértőit a környezetpolitikai dokumentumok, stratégiák, koncepciók és programok előkészítésének részét képező társadalmi egyeztető folyamatokba. Az MKIK ilyen módon járul hozzá a minisztérium jogalkotói és szakmai intézkedéseinek előkészítéséhez, és részt vesz az olyan nagyszabású országos projektek megvalósításában, mint például Vásárhelyi-terv. A dokumentum egyik legfontosabb eleme az, hogy a kamara szorgalmazza a tagjai körében környezetvédelmi program kidolgozását és végrehajtását, ezáltal is segítve a környezetvédelem céljainak megvalósulását. A közös feladatok között kiemelt szerepe van az oktatásnak, a környezeti szakképzésnek is. A két szervezet szeretné együtt elérni, hogy valamennyi érintett szakmai képzés követelményrendszerének részévé váljon a környezetvédelem. A megállapodás határozatlan időre szól, a közösen vállalt feladatokat éves akciótervekben dolgozzák ki a felek.