A Pénzügyminisztérium üdvözli, hogy az Európai Központi Bank a jegybanktörvény tervezett módosításának fő elemeivel kapcsolatos észrevételt nem tett. A kinevezési szabályok tervezett módosítása, a monetáris politikában a döntéshozói és a végrehajtói feladatok szétválasztása, a testületi tagok számának növelése tehát az EKB szerint sem befolyásolja a jegybanki függetlenséget - áll a tárca közleményében. A PM egyetért az Európai Központi Bank véleményével, miszerint csak olyan módosítás fogadható el a legfőbb monetáris politikai döntéshozó testület, a Monetáris Tanács szabályozását illetően, amely biztosítja a hivatalban lévő tagoknak a hivatali idő teljes kitöltését. (Erről tegnap Draskovics Tibor pénzügyminiszter is beszélt.) Az EKB üdvözli azt a tervezett módosítást, miszerint a monetáris tanácsi és a felügyelőbizottsági tagok esetében a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának joga átkerül a miniszterelnöktől és a köztársasági elnöktől az országgyűlés elnökéhez. Az EKB azonban kifogásolta az MNB elnöki rendeletek Igazságügyi Minisztériummal történő előzetes egyeztetési kötelezettségét. Ennek nyomán a PM kezdeményezi, hogy e tétel kerüljön ki a jogszabályból. Az Európai Központi Bank ma közzétett véleményében alapvetően ellenzi azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank alelnökeinek tagsága, mandátumuk lejárta előtt szűnjön meg. Másrészről az ECB úgy látja, hogy nem támasztható alá meggyőzően a törvényjavaslat indoklásának az a része, amely szerint a monetáris politika területén szükséges a döntéshozói és végrehajtói feladatok szétválasztása, vagyis két alelnök távozása a Monetáris Tanácsból. A mandátumuk lejárta előtt távozni kényszerülő alelnökök esete ellentétben áll az ECB alapokmánya 14.2 cikkelyével. Az ECB ezzel kapcsolatban arra is kitér, miszerint a döntéshozó szerv hosszú távú függetlenségét erősítené, ha olyan rendszert hoznának létre, amelyben a tagokat különböző időpontokban neveznék ki, és azok hivatali ideje különböző időpontokban járna le, ezzel ugyanis biztosítanák, hogy a döntéshozó szerv tagjainak kinevezését ne politikai ciklusok határozzák meg. A Jean-Claude Trichet, az ECB elnöke által jegyzett dokumentum azt is megjegyzi, hogy a törvényjavaslatból nem derül ki egyértelműen, hogy az MNB elnöke továbbra is jelölhetné-e a két alelnököt a Monetáris Tanács tagjainak sorába.
QP | Quality Placement