A kormány "természetesen tartja" a GDP arányosan 3,8 százalékos eredményszemléletű hiánycélt - írta egy írásban feltett kérdésre Bathó Ferenc, a tárca helyettes államtitkára. Ugyanakkor a hiány alakulására az elkövetkező hónapokra nem közöltek prognózist.

A most részleteiben is közölt adatok fő számai megegyeznek a július elején kiadott előzetes adatokkal.

Az államháztartáson belül a központi költségvetés első hat hónapi hiánya 1021,9 milliárd forint.

A múlt év júniusában az államháztartás 245,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, az első féléves deficit 812,6 milliárd volt, ami a tervezett éves hiány 89 százalékának felelt meg.

Az NGM által közölt adatok szerint a központi költségvetés első félévi bevételei 23,2 milliárd forinttal kisebbek a tavalyi összegnél.

Ezen belül a társasági adóból 81 milliárd forinttal, személyi jövedelemadóból 78 milliárddal, a társas vállalkozások különadójából 46 milliárddal, jövedéki adóból 28 milliárddal, illetékekből 12 milliárddal, regisztrációs adóból 7 milliárddal kevesebb folyt be.

Ugyancsak a bevételi oldalon az első félévben - összehasonlítva a múlt év megfelelő időszakával - általános forgalmi adóból 128 milliárddal, bányajáradékból 42 milliárddal, cégautó adóból 9 milliárddal több érkezett a költségvetésbe.

A múlt év első hat hónapjához képest jelentős, 135 milliárd forintos bevételi többletet produkáltak a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok.

A központi költségvetés első félévi kiadásai közel 285 milliárd forinttal haladták meg a múlt év első félévit. Az NGM közlése szerint a kiadásokon belül az előző évihez képest az egyedi és normatív támogatások nőttek, 71 milliárddal 84,5 milliárdra elsősorban a MÁV támogatási többlete nyomán. A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok sora 74 milliárd forintos növekedést mutat, alig több mint felét a bevételek növekményének.

A kamatkiadások viszont az első félévben 21 milliárddal elmaradtak a tavalyitól, a garanciabeváltás miatt kifizetett összeg viszont 8 milliárddal nőtt. A központi költségvetés tb-alapoknak nyújtott támogatása 170 milliárddal nőtt a múlt év első feléhez képest, de az alapok deficitje csak 71 milliárddal lett kisebb.

Bathó Ferenc a kiadásokkal kapcsolatos kérdésre írásban részletes magyarázatot adott. Eszerint a költségvetési szervek kiadásainak előirányzatai az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentősen magasabbak. Ennek döntő oka, hogy az uniós programok kiadásai jelentősen növekedtek és kisebb mértékben nőttek a költségvetési szervek dologi kiadásai is.

"A kincstárnoki rendszert felváltja a költségvetési felügyelők rendszere, amit az Országgyűlés előtt lévő államháztartási törvényt módosító javaslat tartalmaz. Míg az előző rendszerben a kincstárnokok nem főállásban végezték feladataikat, a volt Pénzügyminisztérium illetve a Kincstár munkatársai voltak, addig az új rendszerben működő költségvetési felügyelők, főfelügyelők a minisztériumokhoz telepítve fő feladatként fogják ellátni az államháztartási törvényben meghatározott feladataikat" - írja a helyettes államtitkár.

QP | Quality Placement