Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program (VFP) kiegészítő termékei a támogatást megelőlegező hitel, a támogatási bankgarancia és az áfa-hitel. Az új hitelek kizárólag az MFB Zrt.-nél, az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programmal együtt igényelhetőek.A kiegészítő termékek általános feltételei igazodnak a VFP általános feltételrendszeréhez. A bankgarancia terméket csak kis- és középvállalkozás (kkv) besorolású ügyfelek vehetik igénybe.

Az Új Széchenyi Terv pályázatai keretében elnyert vissza nem térítendő állami támogatás megelőlegezését szolgálja a támogatást megelőlegező hitel, amelynek összege a támogatási szerződésben szereplő, a támogató által előlegként nem folyósítható támogatás összegével egyező lehet. Az ügylet éves kamata a 3 havi BUBOR-hoz igazodik, azt 3,5 százalékkal haladja meg, de nem lehet kevesebb, mint az ügyletre megállapított egyéni referencia kamatláb mértéke.

Az áfa hitel célja az ÚSzT pályázatai keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó, fordított általános forgalmi adó hatálya alá nem tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlására, valamint igénybevett vállalkozói szolgáltatásokra előzetesen felszámított forgalmi adóból a vállalkozásnak az adóhivatalhoz benyújtandó időszakos áfa-bevallásában szereplő követelés megelőlegezése. Az előfinanszírozás mértéke az áfa-visszaigénylés összegének 85, illetve 90 százaléka lehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi kifizetés esedékességének függvényében.

A kiegészítő hitelekhez saját erő nem szükséges, a hitelszerződéseket 2013. december 31-ig kell megkötni. A támogatási bankgarancia célja az ÚSzT pályázatai keretében a kedvezményezett kis- és középvállalkozások részére megítélt vissza nem térítendő állami támogatásokhoz kapcsolódó biztosíték nyújtása. Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértéke az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében legalább évi 0,5 - 3,8 százalék. A bankgarancia szerződést szintén 2013. dec. 31-ig kell megkötni.

QP | Quality Placement