A szolgáltató a felelős, ha az utas a biztonságos utazás szabályainak betartása ellenére a járművön tartózkodása közben vagy be-, illetve kiszállásakor a személyszállítással összefüggésben történt esemény következtében megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást szenved.

Az utasnak a személyszállítási szolgáltatással összefüggő balesetből eredő sérülése esetén a szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának - ideértve az élő állatot is - teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is - közölte a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (Feosz).

A korábbi évekhez képest, ma már nem mindegyik közösségi közlekedési társaság biztosítja azt az utasoknak, hogy a menetjegy megvásárlásával egyben utasbiztosítása is legyen, így erről is érdemes érdeklődni az adott szolgáltatónál.

Ez a helyzet a megállóhelyeken elszenvedett balesetnél

A megállóhelyen, a fel- és leszállóponton, az állomáson vagy más várakozóhelyen - a be- és kiszállást kivéve - bekövetkezett balesetből eredő károsodásáért a  megállóhelyek, a fel- és leszállópontok, állomások üzemeltetője viseli a felelősséget, feltéve, hogy az az üzemeltető felróható magatartásának következménye.

Miért fontos a baleseti jegyzőkönyv felvétele?

Baleseti jegyzőkönyv hiányában az utas nem fogja tudni bizonyítani, hogy melyik járaton, pontosan milyen körülmények között történt a sérülés. A mentők kihívása és az azt követő egészségügyi dokumentáció pedig a sérülés pontos megnevezését, gyógytartamának megítélését bizonyítja. Ezek pedig egy esetleges kártérítés, vagy  biztosítótársaságnak bejelentés alapdokumentumai. Csak ezek bizonyítását követően merülhet fel a kár összegszerűségének bizonyítása, de ha nem tudjuk bizonyítani, hogy mikor mi történt, akkor ennek már nincs is jelentősége.

Összefoglalva: lehet, hogy abban a pillanatban csak időhúzásnak tűnik, de érdemes mentőt hívni és jegyzőkönyvet felvetetni az elszenvedett sérülés után, mert nem tudhatjuk, hogy milyen következményekkel járhat egy elesés, vagy például fejünk ablakba ütődése. A panaszosok kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a járművezetők felajánlották azt a lehetőséget, hogy mentőt hívnak, de ő maguk ezt nem kérték a helyszínen, a saját lábukon távoztak otthonukba - mondta Baranovszky György, a Feosz ügyvezető elnöke.