A bizottság 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a részletes vitát lezáró módosítót. A törvényjavaslat szerint ha a pénzügyi intézmény nem köteles közvetlenül megküldeni az elszámolást az egyes adósok, kezesek, vagy zálogkötelezettek részére, úgy ők kérhetik, hogy a bank tájékoztatásul küldje meg nekik az elszámolás másolatát. Az erre vonatkozó szabályokat javasolja módosítani a bizottság: rögzítenék, hogy ki az, aki a másolatra jogosultak közül vitathatja az elszámolást, illetve hogy meddig lehet kérni a másolat kiadását. Egyértelművé tennék, hogy a másolat kiadásának ténye és időpontja nem módosítja a panasz benyújtásának határidejét.

Az eredeti javaslat szerint módosulna a megakasztott végrehajtási eljárások folytatásának lehetséges időpontja, a bizottsági módosító szerint a családi csődvédelem várható szabályozására tekintettel ezt a rendelkezést a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződésekre indokolt szűkíteni.

A bizottsági módosító javaslatban foglalkoznak egy, a forintosítási törvényben nem rendezett kérdéssel: a futamidő módosítása során a szerződés módosítását nem kellene új közjegyzői okiratba foglalni, hanem a módosult szerződésből eredő követelések végrehajtásával kapcsolatos intézkedések a korábbi közjegyzői okiratok alapján, de csak a módosult futamidő figyelembe vételével foganatosíthatók.

A bizottság részletes vita keretében az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló javaslathoz benyújtott módosító indítványokról is szavazott. A témában benyújtott bizottsági módosító javaslatot a testület a kormánypárti képviselők 8 igen, és az ellenzékiek 3 tartózkodó szavazatával fogadta el. A javaslat elsősorban jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz, és a bizottság kifejti: a jelenleg is működő felajánlási szabályozáshoz hasonlóan indokolt annak fenntartása, hogy az 1998 előtt termelésbe állított magyarországi mezőkből származó földgázt ajánlják fel az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében.

Az energiahatékonyságról szóló javaslathoz a bizottság szintén módosító javaslatot nyújtott be, ezt a testület a kormánypárti képviselők 8 igen, és az ellenzékiek 3 nem, valamint 1 tartózkodó szavazatával fogadta el. Ez a javaslat is főként jogtechnikai pontosításokat tartalmaz annak érdekében, hogy a vonatkozó európai uniós irányelveket pontosan ültessék át a magyar jogba.