A nemzetgazdasági tárca hárompontos intézkedéstervet javasol a kintlévőségekhez való hozzájutás megkönnyítése, az építőipari lánctartozás felszámolása érdekében − válaszolta lapunk kérdésre a tárca. Felállítanának egy szakértői szervet, amely tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására ad szakvéleményt. Ebben kifejti, hogy a vállalkozó eleget tett-e a szerződésből eredő kötelezettségének, amennyiben nem, akkor milyen mértékben teljesített. Ha a megrendelő a szakértői szerv véleményét nem fogadja el és nem fizeti ki a vállalkozót, utóbbi bírósághoz fordulhat, a szakértői szerv véleménye ideiglenes intézkedés elrendelésére kötelezi a testületet. Így már az ítélet előtt a vállalkozóhoz kerül a vitatott összeg.

A létrehozandó intézmény eljárása akkor is kérhető a tervezet szerint, ha a szerződést biztosító mellékkötelezettség (például bankgarancia vagy fizetési garancia) érvényesítését a kötelezett vállalkozás jogosulatlannak véli. Ilyenkor a kiadott vélemény a banknak ad felvilágosítást arról, hogy a garanciát milyen okok miatt hívják le, és milyen mértékű a kötelezett nem teljesítése.

Az NGM szerint a javasolt intézkedések kettős célt szolgálnak: egyrészt az építőipari vállalkozások talpra állítását segíthető elő, hogy az új szerv segítségével gyorsabban juthatnak munkájuk ellenértékéhez, másrészt a jogkövető magatartás ösztönzését és a jogbiztonság erőteljesebb érvényre juttatását is, mivel a bankgarancia lehívásának folyamatába olyan feltételt (kontrollpontot) illesztenek, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A javaslat büntetőjogi eszközöket is bevetne a lánctartozások visszaszorítása érdekében. A felszámolási eljárás során jellemzően a számvitel rendje megsértésének bűncselekménye és a csődbűncselekmény juthat a felszámoló tudomására. Az eredményes eljárások követelménye és a hitelezők érdekének fokozottabb védelme is indokolttá teszi, hogy büntetendő legyen, ha e két bűncselekmény valamelyikére utaló, hitelt érdemlő adatok birtokába jutó felszámoló szándékosan elmulasztja feljelentési kötelezettségét − vagyis a hatályos szabályozást a nemzetgazdasági tárca a felszámolókra vonatkozó szankcióval kívánja bővíteni.