Az ÁAK Zrt. ebben az évben hozzávetőleg nettó 3,1 milliárd forintot fordított a gyorsforgalmi úthálózat fenntartására. Ebből összesen mintegy 1,4 milliárd forint jutott burkolat felújításra, közel 600 millió forint hídfenntartásra és 1,1 milliárd forintot költött a karbantartási és forgalomtechnikai munkákra. A felsorolt programpontok költségtervéhez a társaság és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti üzemeltetési és karbantartási szerződés szolgált alapul. A gyorsforgalmi úthálózat burkolatállapot felmérése alapján az ÁAK Zrt. által készített eredeti fenntartási terv első változata mind a munkálatok volumenében, mind a felhasználható pénzügyi keret tekintetében jóval meghaladták a júliusban elfogadott végleges programtervet. Ennek elsődleges oka az Útalapot is érintő költségvetési megszorításokban keresendő. Érdemes megjegyezni, hogy néhány halaszthatatlan karbantartási munkálatot már a terv elfogadása előtt el kellett végezni. Ezek javarészt a lokális burkolathibák és kátyúk javítását jelentették, melyeket kisebb felületek esetén kátyúzási módszerekkel, nagyobb felületeknél aszfaltmarással és úgynevezett finisheres beépítéssel oldottak meg a kivitelezők. Idén összességében 5,3 km főpálya burkolat teljes szélességben, 11,3 km főpálya burkolat haladósávban, 2 db komplett autópálya csomópont, 6 db csomóponti ág (3 autópálya csomópontban) és 7 db híd felújítását végezték el az ÁAK Zrt. által megbízott vállalkozók. Az idei programpontok közül három jelentősebb beruházást érdemes kiemelni. Az első az M0 autóút déli szektorán felmerült fenntartási munkálatok összességét jelenti. Ide tartozik az M0 autóút M0-M5, M0-M7 és diósdi csomópontjának felújítása, valamint néhány erősen nyomvályúsodott pályaszakasz javítása. Ezen munkálatok közül a legelső augusztus 31-én kezdődött, a legutolsó november 20-án fejeződött be. Ugyancsak nagy feladatnak számított az M2-es autóút nagyfelületű burkolatjavítása a 22-32,7 km-szelvények között, melynek során a szakasz kopórétegét cserélte ki a kivitelező. A jelentős forgalomkorlátozással járó munkálatok szeptemberben kezdődtek és október végéig tartottak. Több szakaszon folytatódott tovább az M3-as autópálya burkolat felújítása a 18,5 – 21,3 és a 96,5 – 99 km-szelvények között a bal pályán, ezek összessége szintén jelentős beruházásnak számít. Az itteni munkálatok érdekessége az volt, hogy a burkolat-felújítás mellett 2 db híd felújítását is elvégezték a kivitelezők, valamint Mogyoródnál zajvédő fal építésére is sor került. A korábbi évekhez hasonlóan – a fenntartási terv szerves részeként – idén is folytatódott az ÁAK Zrt. hídfelújítási programja. Ennek keretében 2009-ben a társaság szakemberei 7 db hídon végeztek teljes körű, illetve részleges beavatkozásokat. Ebből néhány alkalommal csak kisebb volumenű (például korrózióvédelem), de a hidak élettartama szempontjából mégis igen fontos javításokat kellett végrehajtani. Komoly feladatot jelentettek továbbá a szigetelés- és burkolatcserére szoruló hidak felújítási munkái, csakúgy, mint a forgalombiztonsági szempontból fontos pillérvédő-szegély és korlátépítési munkák. A hidakkal kapcsolatos fenntartási feladatokat több esetben a burkolat-felújításokkal egy időben, azonos terelésben végezték el a kivitelezők, és az egyéb hídfelújítások esetén sem kellett sávcsökkentéssel járó forgalomterelésre számítaniuk az autósoknak.
QP | Quality Placement