A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a városi agglomerációk (városok, községek, települések) megfelelően gyűjtsék össze és kezeljék szennyvizeiket, és ezáltal kiküszöböljék vagy csökkentsék azok összes nemkívánatos hatásait.

Az európai zöld megállapodás szennyezőanyag-mentességi célt tűz ki az EU elé. Az uniós jogszabályokban lefektetett előírások teljes körű végrehajtása igen fontos az emberi egészség és a természeti környezet hatékony védelme szempontjából - emlékeztet a Bizottság közleményében.

Magyarország 22 agglomerációja azonban továbbra sem felel meg az irányelv előírásainak, mivel nem biztosítják minden lakos számára a települési szennyvíz gyűjtésére szolgáló rendszert vagy azonos szintű környezetvédelmet biztosító alternatívát. Megfelelő gyűjtés hiányában a szennyvizet nem lehet az uniós jog által megkövetelt módon kezelni.

Emellett Magyarország öt másik agglomeráció esetében nem biztosít szigorúbb követelményeket kielégítő tisztítást.

Az Európai Bizottság 2017 februárjában küldött felszólító levelet a magyar hatóságoknak, amelyet 2017 decemberében indokolással ellátott vélemény követett. Jóllehet a magyar hatóságok szorosan együttműködnek a Bizottsággal, a már megépített gyűjtőrendszerekhez való csatlakozás alacsony aránya és az egyedi rendszerek vagy más megfelelő intézkedések alkalmazásának magas aránya alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatóságok nem bizonyították a fent említett agglomerációk megfelelését. A Bizottság ezért az Európai Bíróságon keresetet indít az ügyben Magyarországgal szemben.