A pénteken elfogadott 2020-as büdzsé szerint az ideivel lényegében megegyező összeg - 73,8 milliárd forint - fordítható a bíróságok személyi juttatásaira, míg további 14,9 milliárd a munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra.

Az idei költségvetésben 73,6 milliárd jut a személyi juttatásokra és 16 milliárd járulékokra és adóra, vagyis 2019-ben nominálisan mintegy 1,5 milliárd forinttal nagyobb összeg áll(t) e célra a bíróságok rendelkezésére, mint jövőre - írja a Népszava.

Az eredeti, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke jegyezte költségvetési javaslat - a törvény szerint a kormány változtatás nélkül köteles az OBH elnökének büdzséjavaslatát a Ház elé terjeszteni - még 94, illetve 18,4 milliárdot adott volna személyi juttatásokra, illetve járulékokra, adókra. Ám a költségvetési bizottság módosítása nyomán végül 20, illetve 3,5 milliárd forinttal kevesebb jut e célokra.

Az OBH közleménye szerint Handó Tünde "élt a sarkalatos törvényben biztosított lehetőségével és 2020. évre többletigényként terjesztette be a bírói illetmény rendszer (...) többletfedezetét", de úgy látszik, az OBH elnöke kudarcot vallott, amit a közlemény áttételesen el is ismer - jegyzi meg a lap.

A bírák illetményének emeléséhez az úgynevezett Bjt.-t, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényt kell módosítani. Az OBH-közlemény felidézi, hogy a hivatal "tavaly a bírósági illetményrendszer átalakítására vonatkozó koncepciót készített, illetve erre kiterjedően is Bjt. módosítási javaslatot dolgozott ki, amelyet az Igazságügyi Minisztérium (IM) is támogat." Majd hozzáteszik: "a bírói illetményreform megvalósításához szükséges fedezet biztosítására a Bjt. módosítását követően kerül sor." A Bjt. módosítását azonban még nem terjesztette be az Igazságügyi Minisztérium.