Az EU-t, mint egyik alapítója, Jean Monnet mondta, válságok formálják. Az azok megoldására hozott döntések hozták létre és vitték előre az európai integrációt az elmúlt 70 évben. A mai négyszeres válság - Covid-19, az általa generált súlyos gazdasági visszaesés, a brexit és a költségvetés lengyel-magyar vétófenyegetése - hatalmas feladat elé állítja az uniót - fogalmazott Berend T. Iván közgazdász a napilapnak.

Biztatónak tartom a helyzetet. A járvány mindennél jobban bizonyította az integráció létfontosságát. Ezért jutott új magaslatra az EU a közös tehervállalással. A brexit a legjobbkor szabadítja meg az EU-t egy örökös akadálytól. Hasonlóan, a nacionalista-populista közép-európai tagországok sem élvezhetik az EU segélyeit, beruházásait és piaci előnyeit, miközben tagadják alapértékeit. Az EU eddig enerváltan reagált, de úgy tűnik, ennek most vége. Számos megoldás terve ismert. Ezek előre lendítik az integráció kátyúba rekedt szekerét és azok az országok fizetnek rá, amelyek tagadják az európai értékeket - állapította meg a gazdaságtörténész, volt MTA-elnök.

A koronavírus-járvány révén most valamelyest megéltük, amit a történelem kolera és pestis járványairól tudtunk. Amerikában a védőoltás megkezdése idejére már mintegy négyszázezer, vagyis annyi ember hal meg, mint a II. világháború, és négyszer annyi, mint XX. század második fele négy amerikai háborújának - Korea, Vietnam, Afganisztán, Irak - összes amerikai embervesztesége - mondta Berend T. Iván.

Történészt erősen foglalkoztatja a múlt befolyása a jelenre. Véleménye szerint a "Trump-epizódot", valamint a lengyel és magyar nacionalista-populizmust sem lehet felfogni fel egyszeri történelmi kisiklásnak, autokraták 'kivagyiságából' okozott véletlennek. Ezek mögött ugyanis visszaköszönő társadalmi-politikai folyamatok húzódnak meg. A rasszizmus erős gyökerei, a vallási bigottság, a város-vidék társadalmi különbsége, a tanult és kevésbé tanult rétegek szerepe. A hatalommániás vezetőket le lehet váltani, a mögöttük álló társadalmi rétegeket nem - véli a közgazdász, aki szerint a megoldás pedig hosszútávú átalakítási és oktatási folyamatot igényel.

Jó hír viszont, hogy a magunkkal cipelt múlt nem végzetszerűen nehezedik ránk. Európa történelme világosan bizonyítja, hogy a korábban a közép-európai szinthez hasonló helyzetben lévő országok megszabadultak a múlt lemaradásától és visszahúzó erőitől. Először Skandinávia, majd Írország, és a jelenbe-közeljövőbe tekintve a Baltikum példája tanulságos és biztató.

A Biden-kormánynak ezer akadállyal kell majd megbirkóznia és törvényalkotási lehetőségei korlátozottak lesznek, de a külpolitikában az új elnöknek lényegében szabad a keze. Amerika visszalép a klímamegállapodásba, a világ egészségügyi szervezetébe és újjáépíti az EU-val való szövetséget. is Ha a magyar politika ezek vonalában mozogna, az hatalmas előnyt jelentene az országnak. Ha ellene van, akkor hátrányokkal kell számolnia - adott prognózis a kutató.