Módosítaná a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló rendeletet a nemzeti fejlesztési miniszter; a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendelet szintén változik.

Jelentősebb eltérés a korábbiakhoz képest, hogy míg az eredeti szöveg szerint "bioetanol: kizárólag a(z európai) közösségben termelt biomasszából előállított etanol", addig az új megfogalmazás már egyáltalán nem határozza meg az eredetet.

További változás, hogy az új szabályozás szerint a biomassza kereskedők nemcsak biomasszát, hanem köztes terméket is átvehetnek továbbértékesítés céljából átalakítás nélkül. A módosítással a nem közlekedési célú, biomasszából előállított folyékony bioenergia hordozó fogalma is bekerült a bioüzemanyagok körébe; mindez jellemzően a fűtési, hűtési, illetve villamosenergia-előállítási célokat jelentheti a szöveg szerint.

Az aktuális kiegészítés szerint az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni az E85 üzemanyagba bekevert bioetanolra is, ahol az E85 üzemanyag olyan legalább 70, legfeljebb 85 százalékban bioetanolt tartalmazó, üzemanyag célra előállított termék, amelynek térfogatszázalékos bioüzemanyag-hányada megfelel a bekevert bioetanol részarányának.

A rendelet ezen túl az eddigiekkel szemben konkrét határidőt jelöl ki a biomassza-igazolás kiállítására a termelőknek, ennek értelmében a biomasszatermelő általánosságban a betakarítás vagy a területről történő begyűjtést követő év július 31-ig, kukorica esetében augusztus 30-ig állíthat ki biomassza igazolást. Az úgynevezett fenntarthatósági igazolással kapcsolatos követelményeket növeli a rendelet, az üzemanyag-forgalmazó kötelező azonosító adatai közé bekerült a telephelyi engedély száma is.

A rendelet a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál a 2013 végéig érvényes számok mellé bevezeti az új időszakban alkalmazandó rátákat is. Ezek szerint a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál 2014. január 1-től a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9 százalékát, a dízelgázolaj esetében annak 4,9 százalékát kell figyelembe venni az addigi 3,1, illetve 4,4 százalékos részarányt követően.

A bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok tekintetében is újdonságot, éves adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a forgalmazók számára a friss rendelet. A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (BÜHG-nyilvántartás) vételéhez benyújtott kérelemnek a korábbiakhoz képest több adatot kell majd tartalmaznia. Az új rendelet szerint egyebek mellett a köztes terméket vagy bioüzemanyagot előállító üzem maximális éves kapacitás-adatait is csatolni kell végtermék szerinti bontásban.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló rendelet bővítette a hatóságként első fokon eljáró Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal feladatkörét, amelynek az üzemanyag-forgalmazási és kibocsátási adatokat begyűjtésük mellett ezen túl az Európai Bizottság felé is továbbítani kell majd.