A hazai vállalatok bizalmi indexeinek trendje a kiigazító lépésekről szóló júliusi hírek, majd intézkedések okozta visszaesést és az októberig tartó bizonytalanságot követően lassú ütemben emelkedik - írja elemzésében a gazdaságkutató intézet. Az év első harmadában, a kis- és középvállalatok rövid távú bizalmi mutatói javuló üzleti klímát jeleznek. Úgy tűnik, a cégek igyekeznek alkalmazkodni a megváltozott gazdasági környezethez, működési feltételekhez. A makrogazdaság kilátásait övező bizalom döntően a külső konjunktúra, azon belül legfontosabb kereskedelmi partnerünk, Németország gazdasági élénkülésén alapul. A kedvező globális piaci helyzetben javulnak a hazai reálmutatók. Az első két hónapban regisztrált erőteljes exportdinamika várhatóan az év egészében fennmarad. A hazai kis- és középvállalatok ez évi gazdálkodási feltételeit negatívan befolyásolja a lakossági fogyasztás várható visszaesése, a reálbérek csökkenése. 2007-ben a vásárlóerő elmarad a múlt évitől, az adó- és járulékterhek növekedése, a mérséklődő keresetkiáramlás és az átmenetileg gyorsuló infláció hatására a lakossági fogyasztás, a kiskereskedelmi fogalom növekedése lassul. Az utóbbi hónapokban a nemzetgazdaság külső megítélése összességében javuló, az értékelésben pozitív és negatív elemek egyaránt helyet kapnak. Miközben a szakértők a költségvetési kiigazítás intézkedéseit helyesnek és szükségszerűnek értékelik, az ország versenyképességét és tőkevonzó képességét gyengülőnek ítélik. Áprilisban a hazai kis- és középvállalatok fél éves gazdasági várakozásai összességében bizakodóbbak, mint tavaly július óta bármikor. A nemzetgazdaság első kéthavi teljesítménye, a konvergencia programban kitűzött célokhoz illeszkedő eredmények az eddig inkább borúlátó cégek egy részét álláspontja megváltoztatására késztette.
QP | Quality Placement