Március 31. a határidő ahhoz, hogy az érintettek kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közlekedést, az érvényesítés mindenképpen szükséges  - írja a BKK.

A nyugdíjas bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használhatók. Amennyiben a bérletigazolvány érvényességi ideje lejár, a bérletszelvényt már nem lehet használni akkor sem, ha arra későbbi érvényességi idő van nyomtatva.

A nyugdíjas bérletigazolványok döntő többségét az ellátottak utazási utalványa alapján érvényesítették, a 2018-ban kiadott utalványokon 2019. március 31-i dátum szerepel, ezért az ezek alapján kiállított vagy meghosszabbított nyugdíjas bérletigazolványok is csak 2019. március 31-ig érvényesek.

Az arra jogosultak számára az új, 2020. március 31-ig érvényes utalványokat 2019. február és március hónapokban kézbesítik. Célszerű mielőbb felkeresni bármelyik bérletpénztárt, ügyfélközpontot a nyugdíjas bérletigazolvánnyal, az új utalvánnyal és személyazonosításra alkalmas okmánnyal, kérve az érvényességi idő meghosszabbítását.

Akinek a nyugdíjas bérletigazolványán hátul már mind a 4 érvényesítési hely betelt, annak fényképet is szükséges vinnie, és azzal új bérletigazolványt készíttetni.

A felsőoktatásban tanulók esetében a diákigazolványt félévente matricával kell érvényesíteni, mert a tanulóbérlet csak érvényes diákigazolvánnyal használható. Akinek a 2018/2019.-es tanév első félévére érvényesítették a diákigazolványát, legkésőbb 2019. március 31-i érvényességi kezdetű tanuló bérletet használhat a havi bérlet lejáratáig. Ha valaki hosszabb érvényességi idejű (például negyedéves) bérlettel rendelkezik, 2019. május 1-jén 2 órán (a március 31-i érvényesség kezdetű havi bérlet lejáratán) túl azt sem használhatja a diákigazolvány érvényesítése nélkül.

Akinek megszűnik a hallgatói jogviszonya, és bevonják a diákigazolványát, egy papír alapú, sorszámozott igazolást kap. Ezen az igazoláson szerepel, hogy az igazolás március 31-éig érvényes - ezt az állandó diákigazolványra vonatkozó szabályok szerint lehet felhasználni az utazási kedvezményekre való jogosultság igazolására.