A Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás úgy határozza meg a lakosságtájékoztató üzenetet, hogy az a rendkívüli esemény esetén, a lakosság SMS alapú riasztását és a veszélyhelyzeti tájékoztatását szolgálja.

Az SMS üzenetek kiadását a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetője vagy az önálló belügyi szervek javaslata alapján a belügyminiszter engedélyezi. Az engedélyezett lakosságtájékoztató üzenetet a javaslattevő ügyeleti szolgálata, hiteles és visszaigazolható formában megküldi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) ügyeleti szolgálatának.

A visszaigazolást követően a BM OKF ügyeleti szolgálata haladéktalanul intézkedik a lakosságtájékoztató üzenetnek a szolgáltatók részére történő megküldéséről.

A lakosságtájékoztató üzenet - halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben - a belügyminiszter engedélye nélkül is kiadható.

A javaslattevő a BM OKF-et tájékoztatja arról, hogy a lakosságtájékoztató üzeneteket mely földrajzi területen, milyen határidővel kívánja közzétenni.

A lakosságtájékoztató üzenet kiadása nem érinti az önálló belügyi szerveknek a jogszabályban, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt, a lakosság tájékoztatására vonatkozó további kötelezettségét.