A tervezett 55,3 millió forintos nyereséggel szemben 286,8 millió forintos veszteség keletkezett a 2015. évi könyv szerinti eredmények alapján a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál, miután a 2,56 milliárd forintot kitevő kiadások jelentősen meghaladták a tervezettet, a 2,27 milliárd forintos bevétel pedig elmaradt attól - állapítható meg a BKIK küldöttgyűlése által elfogadott beszámolóból.

A BKIK korábbi főtitkára, Kiss Ervin által előkészített beszámolót átvizsgálva, az új főtitkár és az elnökség úgy határozott, hogy a BKIK könyvvizsgálója mellett külső könyvvizsgálót is felkér a beszámoló értékelésére. Miután pedig a korábbi főtitkár nem adott teljességi nyilatkozatot a beszámoló értékekéséhez, a könyvvizsgáló jelentését korlátozott véleménnyel látta el.

A beszámoló alapján, részben a kamarai nyilvántartások elégtelensége, részben a követelések behajtásával kapcsolatos anomáliák miatt komoly mértékű értékvesztés került elszámolásra a tagdíjakra és regisztrációs díjakra. A pályázati források folyamatban lévő elszámolásával kapcsolatban felmerült kockázatok a céltartalék képzése során is óvatosságot követeltek meg a beszámoló készítőitől és a könyvvizsgálótól. A kamara leányvállalatainál elszenvedett tőkevesztés is komoly mértékű veszteséget jelentett a kamaránál. Az itt felsorolt problémákkal a küldöttek most szembesültek először, mivel az előző vezetés - többszöri könyvvizsgálói figyelmeztetés ellenére - sem foglalkozott a számviteli hiányosságok felszámolásával.

2015. évi beszámoló elfogadása mellett, a jövőre koncentrálva, a küldöttgyűlés határozottan állást foglalt amellett, hogy az elmúlt évek gazdálkodási eredményei és a kamara jelenlegi elismertsége egyértelműen stratégiaváltást és válságkezelést követel meg a kamara vezetésétől. Erre tekintettel a küldöttgyűlés a stratégiaváltás és a válságkezelés érdekében tett első lépésként megalakította a BKIK Stratégiai Testületét, amelynek feladatául, illetve céljául azt szabta, hogy a BKIK érdekképviseleti szerepkörét a budapesti vállalkozások érdekében jelentősen erősítse meg.

A közel 290 millió forintos veszteség ugyan jelentős, de az új elnökség irányítása alatt menedzselhető lesz - emelte ki forrásunk. Az elnökség soraiban is úgy látják, hogy egy jól működő, legnagyobb taglétszámmal működő budapesti kamara komoly segítséget tudna nyújtani a kormány gazdaságfejlesztési programjának végrehajtásában. Ebben a törekvésében az új elnökség számít minden egyes kamarai tagozat támogatására és együttműködésére.