Február elsejét követően két lehetséges forgatókönyv jöhet szóba, attól függően, hogy január 31-ig a britek aláírják-e a kilépési megállapodást az Európai Unióval vagy sem.

Az EU-n belül a szociális biztonság harmonizált szabályai írják elő, hogy egy uniós állampolgár, illetve az az állampolgár, akire a szociális koordináció kiterjed, melyik tagállamban minősül biztosítottnak a társadalombiztosítás szempontjából, hol kötelezett társadalombiztosítási járulékok fizetésére, és hol veheti igénybe az ellátórendszer szolgáltatásait. Tipikus esetben a Magyarországon dolgozó uniós állampolgárok a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartoznak, így Magyarországon kötelesek járulékokat fizetni, kivéve, ha ez kirendelés keretében történik. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a magyar jogszabályok szerint általában a magyar munkáltatót terheli.

Magyarországon jelenleg is számos brit állampolgár dolgozik, akiket a brexit ezen a területen is érinteni fog. A brit parlament várhatóan hamarosan elfogadja azt a törvényt, amely felhatalmazza a brit kormányt, hogy aláírja a kilépési megállapodást az Európai Unióval. A kilépési megállapodás átmeneti időre - 2020. december 31-ig - rögzíti Nagy-Britannia együttműködésének kereteit az EU-val, a feleknek eddig kell a hosszú távú együttműködés feltételeit kidolgoznia. Amennyiben január 31-ig elmarad a ratifikáció, nem lesz átmeneti időszak, az Egyesült Királyság megállapodás nélkül kiesik az EU-ból (hard brexit).

Ha a kilépési megállapodást a felek ratifikálják, akkor az átmeneti időszak alatt az EU jogát továbbra is alkalmazni kell a Magyarországon élő és dolgozó brit állampolgárokra. A megállapodás megteremti továbbá annak a lehetőségét is, hogy a magyar társadalombiztosítási jog az átmeneti időszakot követően is vonatkozzon bizonyos feltételek (az EU koordinációs rendeletei alapján) mellett brit állampolgárokra. Illetve ennek hiányában is alkalmazható lehet a magyar társadalombiztosítási jog rájuk, mint harmadik állambeli állampolgárokra, az eddigiektől eltérő feltételek mellett - mutatott rá Kántor Balázs, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda adójogi csoportjának vezetője.

A ratifikáció elmaradása esetén az EU-s jog alkalmazhatósága azonnali hatállyal, tehát már február 1-jétől megszűnik. A Lakatos, Köves és Társai ügyvédi iroda szakértője szerint a jogviszonyok rendezetlensége esetére a magyar jogalkotó is alkotott jogszabályokat, de tekintettel arra, hogy a kilépés előre fel nem mérhető bonyolultságú eseteket hozhat, nehéz lenne azt állítani, hogy ezek minden eshetőségre kiterjednek. A szabályok alapján a jelenleg Magyarországon kiküldetésben lévő brit állampolgárok kiküldetési időszaka 2020. december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik, azt követő időszakot tehát kezelnie kell a munkáltatónak.