A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízórákban, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának - figyelmeztetFővárosi Vízművek

Mi a teendő?

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos! A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótolni kell. Sőt, a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodni érdemes. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is. A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is le lehet takarni, de még a kartondobozdarabok is megfelelőek erre a célra. A vízmérő téliesítésénél figyelni kell azonban arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon.

Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyelni kell arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen. A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében pinceablakok épségét is tanácsos ellenőrizni, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodni kell. Szigetelni – vagy ennek hiányában – időben érdemes vízteleníteni a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket. 

Kinek a feladata?

A Fővárosi Vízművek összeállításából kiderül továbbá, hogy a lakótelepi házak esetén a vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. Az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében meg kell győződni a helyiség nyílászáróinak épségéről. Nagy hidegben – különösen a tűzfalakban futó vezetékek esetében – még fűtésre is szükség lehet annak érdekében, hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon be.

Ha a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban vannak és nincs mód fűtésre, hagyni kell picit csöpögni a csapot, így nem – vagy csak sokkal nehezebben – tud megfagyni a víz a vezetékben. 

Ha nem lakott épületről van szó, akkor először ki kell nyitni a kerti csapot, majd ezután kell elcsavarni a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz. A vízmérők szigetelését a hálózat víztelenítését követően is meg kell oldani, mivel a vízmrőkben ez esetben is marad víz. Ha valaki későn lát hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudja az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatja a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezheti a víztelenítést.