Hétfőn kezdhetik meg az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlások gyűjtését. A választópolgárok addig kérhetnek tájékoztatást a választási irodáktól arról, hogy melyek jelölt ívén szerepel az ajánlásuk, amíg a választási irodák meg nem semmisítik az ajánlásgyűjtő íveket a voksolást követő 90. nap után.

A választási eljárási törvény nyári módosításakor az került a jogszabályba, hogy a tájékoztatást csak a jelölt vagy lista nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedéséig lehet kérni, de az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta ezt az időbeli korlátot.

A testület július 21-i határozatában megsemmisítette ezt a rendelkezést. Szerintük ugyanis semmi nem indokolta, hogy csak a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedéséig lehessen tájékoztatást kérni a személyes adatokról az adatkezelőtől (a választási eljárásban a választási irodától).

Ezért mindaddig, amíg a választási iroda nem semmisíti meg az ajánlóíveket, az érintetteket megilleti a tájékoztatáskérési jogosultság.
Az ajánlóíveket az illetékes választási irodának a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon - 2015. január 12-én - kell megsemmisítenie, eddig az időpontig lehet tehát kérni tájékoztatást az irodától arról, hogy melyik jelölt ívén szerepel a választópolgár ajánlása.

Fontos szabály azonban, hogy a választási iroda az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett kérelmére csak azokról köteles tájékoztatást adni, amelyeket ellenőrzött. Ugyanis az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az irodák tehát azokról az ajánlásokról tudnak tájékoztatást adni, amelyeket ellenőriztek.

Az informatikai rendszerben az ajánlások ellenőrzésekor a választási irodák rögzítik, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer. Így kérésre a választási irodák meg tudják mondani, a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között sze

Eddig 400-an átjelentkeztek

Szombatig, ötven nappal a voksolás előtt mintegy négyszáz választópolgár jelezte, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu vasárnap reggeli adatai szerint mintegy négyszáz választópolgár kérte átjelentkezését egy másik településre.

Az országgyűlési és európai parlamenti (EP-) választástól eltérően azonban csak az jelentkezhet át a lakóhelyétől eltérő, másik magyarországi településre, aki a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az országgyűlési választáson 120 ezren szavaztak a lakóhelyüktől eltérő másik magyarországi településen.

Áder János köztársasági elnök július 23-án írta ki az önkormányzati választások időpontját október 12-ére, ez pedig azt jelenti, hogy átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-án létesített tartózkodási helyet és az legalább október 12-ig érvényes.

Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A kérelmet be lehet nyújtani személyesen a helyi választási irodához, illetve elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül.