A vonatkozó jogszabályban nincs ugyan konkrétan megnevezve a Dunaferr, ám viszonylag egyértelmű, hogy a friss jogszabálymódosítás egyáltalán nem független a nehéz helyzetben lévő cég sorsának alakulásától. 

A friss 21/2023. (I. 30.) kormányrendelet egy alig másfél hónapos kormányrendeletet módosított. 

A friss rendelet világos célja, hogy veszteségesen is tovább ketyeghessen az üzem, hátha találnak közben egy új tulajdonost.

Az üde és ropogós jogszabály szerint

a felszámolás alatt álló gazdasági vállalkozás gazdasági tevékenysége akkor is folytatható, ha „az adós gazdasági tevékenysége veszteséges”,

de ennek a veszteséges tevékenységnek a folytatása „az adós vagyona értékének megőrzése szempontjából feltételezhetően nagyobb előnnyel jár, mint a gazdasági tevékenységének befejezése”.

Továbbá 120 napig lehet folytatni így a termelést a veszteség ellenére is, de „az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a felszámolás kezdő időpontját követő 90. napig kezdeményezheti az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatásának bírósági jóváhagyását”.

Amennyiben a bíróság ezt jóváhagyja, akkor ezután „az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatásának jóváhagyását alkalmanként 90 nappal meghosszabbíthatja”.

A rendelet mentesíti a felszámolót vagy vagyonfelügyelőt attól, hogy a továbbműködéshez beszerezze a hitelezői választmány jóváhagyását.

Rögzíti azt is, hogy a felszámolás alatt álló vállalkozás igénybe vehet a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges finanszírozást, továbbá, hogy ennek a finanszírozásnak melyek a szabályai.

Előírja a jogszabály, hogy „a felszámolás kezdő időpontjától számított 60 napon belül az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló megvizsgálja a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet fizetőképességét”.

A rendelet mostantól hatályos, tehát az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Van azonban egy kivétel,

ez pedig a korábbi rendelet alapján indult felszámolás, amely már korábban megkapta a Lex Dunaferr jelzőt, és amelyre hivatkozva a Fővárosi Törvényszék akkor hivatalból elrendelte a felszámolást. 

A jogszabály-módosítással a felszámolás alatt lévő cég jelen állás szerint idén április 13-ig működhet. Ez azért sem mellékes, mert a Dunaferr vasműben technológiai okokból kifolyólag nem állhat le a termelés.

Orbán Viktor: ennél zűrösebb ügyet még életében nem láttam

A miniszterelnök a december végi Kormányinfón beszélt a Dunaferről: az ott dolgozókért azt tudják tenni, hogy a környéken létrehoznak legalább annyi munkahelyet, amennyi veszélybe került, ez Dunaújvárosban is így van.

A Vasmű viszont közel áll a szívükhöz, de ennél zűrösebb ügyet még életében nem látott, a tulajdonos beazonosítása is gondot okoz, azt sem tudják, hogy szankciók alá esik-e, vagy sem. Folytatnak tárgyalásokat annak érdekében, hogy ami menthető, azt megmentsék.

A jó ideje csődközelben lévő Dunaferr vállalatnál közben felgyorsult az elmaradt bérek kifizetése.

Az azóta megjelent hírek szerint a dunaújvárosi acélipari vállalatért bejelentkezett az ukrajnai központú Metinvest Holding, amelynek vezetése egyenesen Orbán Viktor miniszterelnöknél kopogtatott.

Az elmúlt napokban az is felmerült, hogy a brit–indiai acélipari óriás, a Liberty Steel szállna be a cégbe. Ők voltak azok akik, már decemberben is szállítottak szenet a Dunaferrnek azért, hogy ne álljon le a termelés. és emellett vállalták a vállalat ideiglenes működtetését. 

Egy január 18-i hír szerint ugyanis a Liberty Steel három hónapos, feltehetőleg bérgyártásra vonatkozó megbízási szerződést kötött a cég felszámolásával megbízott vagyonfelügyelővel. Olybá tűnik tehát, hogy a mostani kormányrendelet ennek a bérgyártásnak teremti meg a jogi feltételeit.