A tőzsdei részvények állománya piaci értéken 333,6 milliárd forinttal csökkent, s június végén összértékük 2801,3 milliárd forint volt. A csökkenést csaknem teljes egészében a papírok árfolyamesése okozta, és minimális mértékben hozzájárult az is, hogy a második negyedévben három részvényt kivezettek a tőzsdéről. A háztartások nettó tőzsdei részvényeladása tovább folytatódott, miután március és június között 6,1 milliárd forinttal haladta meg a lakosság részvényeladásainak értéke a vásárlásokét. A külföldi befektetők részvényállománya 293 milliárd forinttal csökkent, amelyből közel 272 milliárd forintra tehető a tőzsdei részvényeken elszenvedett árfolyamveszteség. A nem-rezidensek ebben a negyedévben közel 21 milliárd forint értékben nettó eladók voltak, míg az előző két negyedévben összesen mintegy 53 milliárd forinttal haladta meg a részvényvásárlásaik értéke az eladásokét. A külföldi befektetők részesedése mindezek hatására 1,6 százalékponttal csökkent, és június végén 73,4 százalékot tett ki. A pénzügyi vállalatok 24 milliárd forint értékben nettó vásárlók voltak, részesedésük pedig 6,8 százalékra emelkedett. Az állampapírok állománya piaci értéken 1,5 százalékkal csökkent a második negyedévében. Ezt főleg az MNB-kötvények állományának jelentős - 64 százalékos - csökkenése okozta, de mérséklődött a forgalomban lévő államkötvények állománya is. A kincstárjegyek állománya piaci értéken közel 7 százalékkal emelkedett a negyedév során. A háztartások tulajdonában levő állampapírok piaci értéke 8,8 milliárd forinttal emelkedett, állampapírpiaci részarányuk pedig ennek hatására 13,9 százalékra nőtt. A külföldiek birtokában lévő állomány ezúttal enyhén - 15,8 milliárd forinttal - mérséklődött, a szektor súlya azonban az előző negyedévi 20,4 százalékról 20,5 százalékra emelkedett. A pénzügyi vállalatok a második negyedévben 57,5 milliárd forinttal csökkentették állampapírállományukat, a szektor részesedése azonban nem változott. A befektetési jegyek állománya nettó eszközértéken 2,6 százalékkal nőtt, az egyes tulajdonosi szektorok részesedése az előző negyedévekhez képest azonban csak csekély mértékben változott. A háztartások és a helyi önkormányzatok részarányának kismértékű csökkenésével az egyéb pénzügyi közvetítők súlyának növekedése áll szemben.